Graužinis KazysAviacijos leitenantas.
1898-1962


1898 09 14 Marciniškių dvare, Giedraičių vls., Ukmergės aps. gimė Graužinis Kazys. Aukso medaliu baigė Voronežo 2 g-ją ir įstojo į Karo medicinos akademiją Petrograde.

1919 01 28 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Kauno komendantūrą.

1919 12 16 baigė Karo aviacijos mokyklą (I laid., su Karo mokyklos II laid.), suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 07 12 perkeltas į Vilniaus komendantūrą, paskirtas rikiuotės adjutantu.

1920 12 12 perkeltas į Generalinio štabo Technikos skyrių susisiekimo dalies v-ko padėjėju.

1922 01 10 komandiruotas į URM, kur dirbo juriskonsultu, sekretoriumi Kopenhagoje, Berlyne, Paryžiuje ir Rygoje.

1926 12 15 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1927 Paryžiuje baigė u-to Teisių f-tą ir Politinių mokslų m-los Diplomatijos skyrių.

1928 tarnavo Lietuvos pasiuntinybės Rygoje sekretoriumi, buvo teisės mokslų daktaras.

1932-39 Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto Romoje.

1939 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Pietų Amerikoje, rezidavo Buenos Airėse.

1947 persikėlė į Urugvajų.

1962 06 05 mirė Montevidėjuje.

Žmona – Laima Elena Šlapelytė. (1906).Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 laipsnio (1930) ir 4 laipsnio (1928) ordinais,
Savanorių medaliu (1928),
Belgijos Karūnos 4 laipsnio ordinu (1931),
Danijos Danebrogo 3 laipsnio ordinu (1931),
Islandijos Sakalo 2 laipsnio ordinu (1931),
Latvijos Trijų žvaigždžių 2 laipsnio (1932) ir 4 laipsnio (1929) ordinais,
Prancūzijos Garbės legiono 5 laipsnio ordinu (1931),
Rumunijos Karūnos 4 laipsnio ordinu (1931),
Šventojo Sosto šv. Grigaliaus 3 laipsnio ordinu (1939).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis