Gogelis Vytautas


Aviacijos ats. jaun. leitenantas.
1916-1988


1916 11 11 Girlaukių k., Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps. gimė Gogelis Vytautas.

1937 baigęs Ukmergės į ją įstojo į VDU.

1937 07 07 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1938 09 27 ją baigė (XIII asp. laid.) suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas aviacijos karininkų atsargą.

1942 baigė VDU Technologjos f-tą, dirbo „Kauno audinių“ fabrike.

1944 pasitraukė Austriją, gyveno Vienoje, vėliau Zalcburge.

1949 emigravo į Argentiną (Buenos Aires), nuo 1950 dirbo inžinieriumi A P. Green Merlo bendrovėje.

1988 09 13 mirė.

Žmona – Marija Rimšaitė (m. 1975).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis