Gobliauskas Pranas


Aviacijos ats. jaun leitenantas.
1917-?


1917 04 02 Večių k., Skuodo vls. gimė Gobliauskas Pranas.

1934 baigė Skuodo vid. m-lą.

1937 – baigė Aukštesniąją. technikos m-lą.

1937-38 dirbo Palemono plytinėje.

1938 07 08 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1939 09 18 ją baigė (XIV asp. laid.), suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir kaip mobilizuotas paliktas tikrojoje karo tarnyboje, paskirtas į Karo aviacijos mokyklą.

1939 09 27 paleistas į atsargą.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis