Tomas Algirdas Zauka


Šaltinis: Lakūnas Tomas Zauka / [sudarė Jonas Voronavičius] : Kaunas : D-ja „Lakūnų kapai“, 1997.
Parengė www.plienosparnai.lt


SUSIJĘ STRAIPSNIAI:


T.Zauka - Soldino paslaptis

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis