Viktors Lininš
Latvijos karo lakūnas, vyresnysis leitenantasVyr. ltn. Viktors Lininš, Latvijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933-12-30). Fotografija vėlesnio laikotarpio, kai p. Lininš buvo kapitonas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis