Leita Artūras
Karo lakūnas, brigados generolas


Artūras Leita gimė 1969 m. gegužės 2 d. Trakinių k., Anykščių r.

1987 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą ir įstojo į sovietinės armijos Ufos aukštąją karo lakūnų mokyklą (Baškirija).

1991 m. spalio 26 d. baigė Syzranės aukštąją karo lakūnų mokyklą (Kuibyševo sr. dabar Samaros sr., Rusija), įgijo lakūno-inžinieriaus kvalifikaciją, suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas tarnauti į Kaune dislokuotą sraigtasparnių pulką (k/d 06922).

Kuriantis Lietuvos kariuomenei, atsisakė tarnybos sovietinėje armijoje ir nuo 1992 m. sausio 2 d. priimtas į KAM Pasienio apsaugos tarnybą specializuotos mokomosios kuopos būrio vadu.

1992 m. kovo 31 d. suteiktas LR krašto apsaugos leitenanto laipsnis.

Nuo 1992 m. balandžio 2 d. - KAM Aviacijos tarnybos Aviacijos bazės lakūnas. Persimokė skraidyti lėktuvu An-2.

1993 m. kovo 1 d. paskirtas į vyr. lakūno pareigas.

1995 m. spalio 23 d. suteiktas ketvirto rango karo aviacijos lakūno kvalifikacijos laipsnis.

1995 m.lapkričio 27 d. perkeltas iš Pirmosios aviacijos bazės 12-osios (transporto) eskadrilės į Antrosios aviacijos bazės 22-osios (sraigtasparnių) eskadrilės vyr. lakūno pareigas, o nuo 1996 m. sausio 1 d. paskirtas sraigtasparnių grandies vyr. lakūnu.

1997 m. liepos 22 d. paskirtas sraigtasparnių grandies vadu. Tais pačiais metais rugsėjo mėn. kartu su įgulos vadu kpt. K. Maskoliūnu įvykdė unikalią specialiąją užduotį sraigtasparniu Mi-8MTV-1 (nuskrido į NATO organizuotas gelbėjimo pratybas Islandijoje, sėkmingai dalyvavo mokymuose ir nustatytu laiku sugrįžo į Lietuvą).

1997 m. gruodžio 5 d. paskirtas sraigtasparnių eskadrilės vado pavaduotoju. Daug kartų buvo siunčiamas tarnauti į KOP štabo Operacijų planavimo skyrių.

1999 m. spalio 20 d. perkeltas į KOP štabo sraigtasparnių operacijų planavimo karininko pareigas.

2001 m. baigė Baltijos gynybos koledžą Estijoje ir paskirtas Karinių oro pajėgų Antrosios aviacijos bazės skraidymo grupės viršininku.

2002 m. spalio 7 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

2003 m. sausio 3 d. paskirtas KOP Antrosios aviacijos bazės vadu.

2004 m. balandžio 26 d. paskirtas KOP A3 Štabo viršininko pavaduotoju operacijoms.

2005 m. liepos 20d. KOP vado pavaduotojas.

2005 m. pakeltas į pulkininkus.

2005 m. rugsėjo 20 d. – 2006 m. sausio 19 d.
KOP vado pavaduotojas, laikinai einantis vado pareigas.

Nuo 2006 m. sausio 20 d. Karinių oro pajėgų vadas.

2007 m. lapkričio 23 d. suteiktas laikinas brigados generolo laipsnis, laipsnio suteikimas pratęstas 2011 m. sausio 11 d.

2008 m. baigė NATO Gynybos koledžą, Romoje, Italijoje.

2011 m. sausio 10 d. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Atstovavimo grupės prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Aukšto lygmens planavimo grupės vadovo pareigas.

Pirmo rango karo lakūnas.
Bendras priskraidytas laikas 1600 val;
Savarankiškai skraido orlaiviais: An2, Mi-2, Mi-8.


APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1997 m.),
Kariuomenės pajėgų lygmens medaliu „Už pasižymėjimą" (2002 06 10),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (2004 06 03),
Lietuvos Respublikos proginis įstojimo į NATO medaliu (2004),
Kariuomenės lygmens medaliu „Už nuopelnus” (2006 ),
„Dariaus ir Girėno” medaliu (2008).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis