LIETUVOS KARINĖ AVIACIJA 1919-1940 M.
ASMENYBĖS. ĮVAIRŪS JŲ SĄRAŠAI, BIOGRAFIJOS:


• KARO AVIACIJOS MOKYKLA 1919 M.
Visa informacija apie Karo aviacijos mokyklą 1919 metais. Struktūra, prisiminimai, fotografijos, baigusių sąrašas, biografijos ir t.t.

• KARO AVIACIJOS VADAI
Visų Karo aviacijos vadų sąrašas ir biografijos (6 išsamios biografijos su fotografijomis)

• LAKŪNAI - NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ DALYVIAI
Karo aviacijos lakūnų kovojusių Nepriklausomybės kovose 1919-1940 metais sąrašas ir biografijos (24 biografijos su fotografijomis)

• APDOVANOTI GARBĖS ŽENKLU "PLIENO SPARNAI"
Nuo 1932 metų garbės ženklu "Plieno Sparnai" apdovanotų asmenų sąrašas ir biografijos (154 biografijos su fotografijomis)

• AVIACIJOS KARININKAI 1919 - 1940 METAIS
Abėcelinis Karo aviacijos karininkų 1919 - 1940 m. sąrašas ir biografijos (Per 400 biografijų su fotografijomis. Nuolat pildoma)

• ŽUVĘ AVIATORIAI 1919 - 1940 METAIS
Lietuvos Karo Aviacijos ir Aero Klubo lakūnai žuvę 1919-1940 metų laikotarpiu

• AVIACIJOS PUSKARININKIAI
Visų Karo aviacijos puskarininkių mokyklą baigusių lakūnų sąrašai, dalis biografijų, fotografijos, prisiminimai ir kt. informacija

• LAKŪNŲ PALAIDOJIMO VIETOS
Lietuvoje palaidotų karo lakūnų (ir žuvusių LAK-o lakūnų) palaidojimo vietų sąrašas

• TAUTINĖS ESKADRILĖS LAKŪNAI
29-osios šaulių teritorinio korpuso atskirosios eskadrilės Lietuvos lakūnų sąrašas su nurodytomis pareigomis

• LAKŪNAI PARTIZANŲ GRETOSE (RENGIAMA)
Sąrašas ir biografijos rengiama

• VOKIEČIAI LIETUVOS KARO AVIACIJOJE
P.Poškaus parengtas puslapis apie samdytus vokiečių lakūnus Lietuvos Karo aviacijoje. Straipsnis, fotografijos, asmenų sąrašas, biografijosLĖKTUVAI, KITA TECHNIKA, GINKLUOTĖ


• VISI KARO AVIACIJOS LĖKTUVAI
Visų Karo aviacijos lėktuvų sąrašas su fotografijomis. Parengti dalies lėktuvų aprašymai. Reguliariai pildoma

• LĖKTUVAI 1919-1923 METAIS
Išsamus G.Ramoškos straipsnis apie pirmuosius Karo aviacijos lėktuvus 1919-1923 metais. Karo aviacijos technikos parko kūrimosi ir augimo istorija, bei lėktuvų sąrašas

• LĖKTUVAI - NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ DALYVIAI
Karo aviacijos lėktuvų dalyvavusių Nepriklausomybės kovose sąrašas su nurodytais registracijos numeriais

• LĖKTUVAI PAGAMINTI LIETUVOJE
G.Ramoškos sudarytas visų lėktuvų pagamintų Lietuvoje chronologinis sąrašas, bei trumpa istorija

• LĖKTUVŲ ŽENKLAI
N.Korbuto straipsnis apie Lietuvos Karo aviacijos lėktuvų ženklus.

• AVIACINĖ GINKLUOTĖ
Karo aviacijos ginkluotė: kulkosvaidžiai, bombos ir kt. Rengiama...

• PARAŠIUTAI KARO AVIACIJOJE
Išsigelbėjusių sąrašas, įv. straipsniai, parašiutų aprašymai, fotografijos

• ANTŽEMINĖ KARO AVIACIJOS TECHNIKA (RENGIAMA)
Antžeminė Karo aviacijos technika: traktoriai, vilkikai, sunkvežimiai, motociklai it kt. Rengiama...

• ANGLIŠKOS RADIO STOTYS KARO AVIACIJOJE
E.Papečkio tarpukario Lietuvos karo aviacijos ginkluotei ir technikai skirto sudėtinio tyrimo dalis. Aprašomos angliškos radijo stotys Lietuvos karo aviacijojeESKADRILĖS, AERODROMAI, IR KT.


• ESKADRILĖS
Eskadrilių sąrašas. Jų istorija: dislokacijos vieta, lėktuvai, paskirtis. Eskadrilių vadų sąrašai su biografijomis

• KARO AVIACIJOS AERODROMAI
Aerodromų sąrašas. Dislokacijos vieta, aerodromo istorija, statiniai ir kt. informacija.

• SLAPTI AERODROMAI
Slaptų Karo aviacijos aerodromų - aikštelių sąrašas, nurodant: pavadinimą, vietą, dydį.

• KARO AVIACIJOS DIRBTUVĖS
Informacija apie Karo aviacijos dirbtuves. Fotoalbumai, straipsniai ir kita informacija

• METEREOLOGIJOS TARNYBA
Informacija apie Karo aviacijos metereologijos tarnybą

• KARO AVIACIJOS VEIKLA
Aviacijos tikslai ir uždaviniai. Įvairi informacija iš Karo aviacijos gyvenimo.

• DIRIŽABLIO ANGARAS
Virtuali paroda "Dirižablio angarui- 100" - fotografijomis ir išsamiais prierašais pasakojanti šio nepaprasto Kauno aerodromo statinio istoriją.


SVARBŪS ĮVYKIAI KARO AVIACIJOJE• KARO AVIACIJOS ĮVYKIŲ KRONIKA 1919-40 M.
V.Pesecko parengtas svarbesnių Lietuvos Karo aviacijos datų chronologinis sąrašas. Šaltinis: Lietuvos Sparnai Nr.1-2 2000m.

• NEPRIKLAUSOMYBĖS KARAI
Straipsniai, prisiminimai, fotografijos iš Nepriklausomybės karų 1919-1920 m.

• KARO AVIACIJOS VIZITAI UŽSIENYJE
Karo Aviacijos lakūnų vizitai užsienyje su lėktuvais

• UŽSIENIO VALSTYBIŲ LAKŪNŲ VIZITAI LIETUVOJE
Užsienio šalių lakūnų vizitai Lietuvoje, Kauno aerodrome 1919 - 1940 metais

• OKUPACIJA. LIKVIDACIJA. TAUTINĖ ESKADRILĖ
Įvairi informacija apie įvykius po sovietų okupacijos. Prisiminimai, fotografijos ir t.t.

• KARO AVIACIJOS JUBILIEJAI, MINĖJIMAI, ŠVENTĖS
Karo aviacijos šventės, minėjimai, jubiliejai ir kt. susijusi informacija


KITA


• UNIFORMOS,APDOVANOJIMAI, ŽENKLAI
Karo aviacijos personalo uniformos, skraidymo apranga, apdovanojimai, ženklai ir kt. susijusi informacija

• STATISTIKA
Lakūnų skraidymų, avarijų, lėktuvų išskraidytų valandų ir kt. statistika 1919-1940 m.

• PRISIMINIMAI IŠ KARO AVIACIJOS
Karo lakūnų, kitų asmenybių prisiminimai iš Karo aviacijos gyvenimoAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis