Antanas Stašaitis. Fotoalbumas

A.Stašaitis su motina ir seserimis
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


A.Stašaitis gimnazistas
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę

Kpt. Antanas Stašaitis 1928m.

Antanas Stašaitis. PortretasA.Stašaitis ant motociklo
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnęPaspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnęPaspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


Aviacija kariuomenės manervruose. A.Stašaitis nuo centro į kairę, atsisukęs veidu. 1922 m.
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


A.Stašaitis ir V.Reimontas lekia motociklu
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnęA.Stašaitis prie savojo Ansaldo
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


Ansaldai skrenda rikiuotėje. Centre A.Stašaičio lėktuvas. Apie 1932m.
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnęA.Stašaitis su giminėmis ir 3-iosios eskadrilės vyrais
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnęA.Stašaitis su dukromis ir III-iosios eskadrilės vyrais
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę
A.Stašaitis su šeima ir 3-iosios eskadrilės vyrais
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


A.Stašaitis važiuoja Kauno gatvėmis
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnęA.Stašaitis prie Fokker D VII
Paspauskite paveikslėlį norėdami matyti jį didesnį

A.Stašaitis Kauno aerodrome
Paspauskite paveikslėlį norėdami matyti jį didesnį
A.Stašaitis Kauno aerodrome
Paspauskite paveikslėlį norėdami matyti jį didesnį

Alb C III po A.Stašaičio avarijos
Paspauskite paveikslėlį norėdami matyti jį didesnį
Alb C III po A.Stašaičio avarijos
Paspauskite paveikslėlį norėdami matyti jį didesnį
Albumą parengė N.Korbutas 2009


• Daugiau A.Stašaičio fotografijų 3-iosios ekadrilės fotoalbume• Av.mjr. A.Stašaičio prisiminimai
• Atminimo lenta av.mjr. A.Stašaičiui atminti
• Av.mjr. A.Stašaičio biografija


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis