Lituanica skrydis. Fotoalbumas


ŠIS ALBUMAS PASAKOJA DARIAUS IR GIRĖNO ISTORIJĄ NUO LĖKTUVO BELLANCA CH-300 PACEMAKER ĮSIGIJIMO, IKI IŠSKRIDIMO PER ATLANTĄ, TĖVYNĖN.
Jei pastebėjote netikslumų fotografijų parašuose, turite kuo papildyti, arba galite pasiūlyti geresnės kokybės fotografijų - SUSISIEKITE SU ADMINISTRATORIUMI
Steponas Darius ir Stasys Girėnas 1933 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie įsigyto lėktuvo Bellanca CH-300 Pacemaker 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie įsigyto lėktuvo Bellanca CH-300 Pacemaker 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie įsigyto lėktuvo Bellanca CH-300 Pacemaker 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie įsigyto lėktuvo Bellanca CH-300 Pacemaker 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos diena Kenošoje, Viskonsino valst. Iš kairės: Dariaus giminaitis Šliogeris, lakūnas Vydžius, S.Darius, P.Jurgėla, S.Girėnas, J.Bolis. 1932 m. rugpjūčio 16 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas Bellanca kabinoje 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos švenčių 1932 metų vasarą- rudenį vaizdai
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos švenčių 1932 metų vasarą- rudenį vaizdai
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos švenčių 1932 metų vasarą- rudenį vaizdai
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos švenčių 1932 metų vasarą- rudenį vaizdai
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos švenčių 1932 metų vasarą- rudenį vaizdai
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos šventė 1932 m. rugsėjo 4 d. Scrantone. Skridimo rėmėjų komiteto narai, iš kairės: B.F. Shamonskis, kun. M.Valatka, W.Meškūnas, S.Darius, L.J.Savickas, S.Girėnas, J.Bolis, adv. R.Vasalle, Ch.Shamonskis, Al.Gilbaitis - Gilbert.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAl.Gilbaitis - Gilbert ir S.Darius 1932 m. rugsėjo 4 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius Bellanca kabinoje, vienos iš aviacijos dienų metu. 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPrie Bellancos iš kairės: S.Girėnas, S.Darius, B.K.Balutis, J.Bolis. Vašingtonas 1932 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Girėnas ir inž. E.M.Laird apžiūri perstatomą Bellancą. 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Bellancos" perkonstravimas į "Lituanicą", matosi įstati abu kuro bakai liemenyje. 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Girėnas apžiūri naują variklį. 1933 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie perstatytos "Bellancos" 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPerstatyta "Bellanca" Čikagos Midway aerodrome. 1933 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPerstatytos "Bellancos" bandymai 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPerstatytos "Bellancos" bandymai 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPerstatytos "Bellancos" bandymai 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPerstatytos "Bellancos" bandymai 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsPerstatytos "Bellancos" bandymai 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAtsisveikinimo vakarienė Jucių restorane 1933 gegužės 5 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanicos" krikštatėvis "Naujienų" žurnalistas A.Vaivada. Jis sugalvojo lėktuvui pavadinimą "LITUANICA"
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanicos" krikštynos 1933 gegužės 6 d. Į propelerio ašį šampano butelį sudaužė S.Dariaus motina
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanicos" krikštynos 1933 gegužės 6 d. S.Darius dėkoja motinai
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanicos" krikštynos 1933 gegužės 6 d. Iš kairės: S.Darius, jo motina, S.Girėnas
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanicos" krikštynos 1933 gegužės 6 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanicos" krikštynos 1933 gegužės 6 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsFotografija atminčiai. S.Girėnas ir giminės. 1933 gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsLakūnų giminės. draugai, skridimo rėmėjai susirinkę palydėti S.Darių ir S.Girėną skrydžiui į Niujorką 1933 gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas lietuvių būryje, prieš išskrendant į Niujorką. 1933 gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAtsisveikinimas Čikagoje 1933 m. gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAtsisveikinimas Čikagoje 1933 m. gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas "Lituanicoje" prieš pakylant į Niujorką. 1933 gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" kyla skrydžiui iš Čikagos į į Niujorką. 1933 gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" kyla skrydžiui iš Čikagos į į Niujorką. 1933 gegužės 7 d
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" kyla skrydžiui iš Čikagos į į Niujorką. 1933 gegužės 7 d
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" kyla skrydžiui iš Čikagos į į Niujorką. 1933 gegužės 7 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" virš Niujorko 1933 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsKorespondentai sutinka S.Darių ir S.Girėną "Lituanica" atskridusius į Niujorko Floyd Bennett aerodrome. 1933 gegužės 8 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" sutiktuvės Niujorko Floyd Bennett aerodrome. 1933 gegužės 8 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" Niujorko Floyd Bennett aerodromo angare. 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius su mech. V.Jesulaičiu tikrina "Lituanicos" dalis. 1933m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsLėktuvo apžiūros prieš skrydį
Paspaudus paveikslėlis padidėsLėktuvo apžiūros prieš skrydį
Paspaudus paveikslėlis padidėsIš kairės: S.Darius, V.Jesulaitis, S.Girėnas
Paspaudus paveikslėlis padidėsIš kairės: Ch. Vilniškis, V.Jesulaitis.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius nuima senąjį propelerį.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius, V.Jesulaitis, S.Girėnas pakeitę propelerį.
Paspaudus paveikslėlis padidėsV.Jesulaitis, S.Darius, S.Girėnas prie "Lituanicos"
Paspaudus paveikslėlis padidėsMechanikas V.Jesulaitis prie "Lituanicos"
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Girėnas, J.Meitern, S.Darius apžiūri naują lėktuvo prietaisą.
1933 gegužė

Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie "Lituanicos". Centre, ant liemens - skridimo rėmėjų sąrašas
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius kalbasi su lakūnu J.Meitern'u.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAlyva skrydžiui
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" Niujorko Floyd Bennett aerodrome
Paspaudus paveikslėlis padidės"Lituanica" Niujorko Floyd Bennett aerodrome
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas pasitarime su transatlantiniais lakūnais
Paspaudus paveikslėlis padidėsApmąstymo valandėlės vakarais. Žemėlapių studijavimas. S.Darius paskutinėmis dienomis prieš skrydį
Paspaudus paveikslėlis padidėsApmąstymo valandėlės vakarais. Žemėlapių studijavimas. S.Darius paskutinėmis dienomis prieš skrydį
Paspaudus paveikslėlis padidėsAmerikietis S.Dariui ir S.Girėnui perduoda laišką į Lietuvą
Paspaudus paveikslėlis padidėsS.Darius ir S.Girėnas prie "Lituanicos" Niujorko Floyd Bennett aerodrome
Paspaudus paveikslėlis padidėsNiujorko lietuviai susirinkę atsisveikinti, palydėti į kelionę S.Dariaus ir S.Girėno 1933m. liepos 15 rytą
Paspaudus paveikslėlis padidėsNiujorko lietuviai susirinkę atsisveikinti, palydėti į kelionę S.Dariaus ir S.Girėno 1933m. liepos 15 rytą
Paspaudus paveikslėlis padidėsPaskutinės akimirkos
Paspaudus paveikslėlis padidėsPaskutinės akimirkos
Paspaudus paveikslėlis padidėsPaskutinės akimirkos
Paspaudus paveikslėlis padidėsMES SKRISIME Į LIETUVĄ !
Paspaudus paveikslėlis padidės


Fotografijų šaltiniai:

N.Dariūtė-Maštarienė - Darius ir Girėnas. 1990 m.
N.Dariūtė-Maštarienė - Darius ir Girėnas. 1991 m.
E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas 1933 - 1993. 1993 m.
J.Čepas, J.Balčiūnas - Į Lietuvą. 1996 m.


Albumą parengė N.Korbutas 2010.07.12

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ LITUANICA 1933 PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis