Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas


1909 – 1963


1909 08 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas. Baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos m-lą.

1930 11 04 pašauktas į karine tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1931 1 0 29 ją baigus (VI asp. laid.) suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1936 baigė VDU Teisių f-tą.

1937 12 18 baigęs ginklavimo karininkų kursus priimtas į tikrąją karo tarnybą, paskirtas į karo aviaciją.

1939 – į Aviacijos komendantūros technikos dalį Zoknių dirbtuvių technikos karininku.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atskirąją aviaeskadrilę ginklininku. Prasidėjus karui iš RA pasitraukė.

1952 paskirtas Šiaulių r. „Raudonosios vėliavos“ kolūkio pirmininku.

1963 08 21 mirė Meškuičiuose, Šiaulių r.

Žmona – Kazimiera PožėlaitėLiteratūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis