Gecevičius Antanas1916 – 2001


1916 05 26 Jokulių k., Gargždų vls., Kretingos aps. gimė Gecevičius Antanas. Baigė Švėkšnos „Saulės“ g-ją.

1936 11 05 įstojo į Karo mokyklą.

1940 08 19 ją baigus (XXI laid.) suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir pasiustas Karo aviacijos mokyklos lakūnų skyriaus komandos viršininku.

1940 11 16 Sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1941 08 Vokiečiams okupavus Lietuvą priimtas į 2 PPT batalioną (vėliau pervardytą 12 batalionu) 1 kuopos būrio vadu.

1941 08 25 perkeltas į 2 PPT batalioną 1 kuopos 3 būrio vadu.

1941 10 06 būrys išsiųstas į Baltarusiją kovoti su sovietiniais partizanais fronto užnugaryje (specialus naikintojų būrys – Jagdkomando).

1943 už pavyzdingą tarnybą vokiečių pakeltas į vyr. leitenantus ir apdovanotas II rūšies Geležiniu kryžiumi.

1944 pavasarį batalionas grąžintas į Lietuvą, o 1944 rudenį performuotas į naują batalioną ir vokiečių išsiųstas į Italijos – Jugoslavijos pasienį. Neaiškiomis aplinkybėmis Italijoje pateko į sąjungininkų rankas ir paties prašymu priimtas į 2 lenkų korpuso 2 lenkų komandosų batalioną būrio vadu. Už nuopelnus mūšyje prie Gajanos upės Italijoje ltn. Antoni Giecewicz (pakeista pavardė) apdovanotas kryžiumi „Už narsą“.

1945 11 demobilizuotas apsigyveno Edinburge, Škotijoje, pakeista pavarde Anthony Gečas. Kaltinamas masinėmis žydų žudynėmis, kurias vykdė jo vadovaujamas batalionas, A. Gečas kaltinimus kategoriškai atmetė.

2001 03 britų valdžia nusprendė jį perduoti Lietuvai kaip karo nusikaltėlį.

2001 08 atsisakė tai padaryti dėl kaltinamojo sveikatos būklės.

2001 09 12 mirė Edinburge, Škotijoje.


Apdovanotas:
Vokietijos II rūšies Geležiniu kryžiumi (1943),
Lenkijos Kariniu kryžiumi „Už narsą“.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis