Gammas Maksimilijonas1885 - ?


1885 03 20 Peterburge gimė Gammas Maksimilijonas.

1905 baigė Kadetų m-lą Peterburge.

1907 04 07 suteiktas paporučikio laipsnis.

1907 baigė Karo inžinerijos m-lą.

1911 - Technologijos institutą Berlyne.

1915 03 28 pradėjo tarnybą Rusijos 305 pėst. pulke.

1916 06 03 paskirtas kuopos vadu Kaukazo pulke.

1916 07 20 pakeltas į poručikus.

1917 02 12 - į štabskapitonus.

1917 03 03 - 1918 07 17 Kaukazo 20 pulko žvalgybos skyriaus viršininkas. Dalyvavo kovose su vokiečiais, buvo sužeistas.

1919 07 21 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Panevėžio komendantūros Juridinio skyriaus vedėju.

1920 03 15 perkeltas į Tiekimų valdybos kanceliariją.

1920 04 30 - į Aviacijos dalį.

1920 09 01 - į Butų skyrių.

1921 04 11 paleistas iš kariuomenės.

1922 Kariuomenės teismo nuteistas už nusikalstamą veiklą, atimtas kapitono laipsnis ir išbrauktas iš karininkų sąrašų.


Apdovanotas:
Rusijos Šv. Anos 3 laipsnio,
Šv. Georgijaus 4 laipsnio,
Šv. Stanislavo 2 laipsnio,
Šv. Vladimiro 4 laipsnio ordinais;
Vokietijos 2 laipsnio Geležiniu kryžiumi,
Turkijos Geležine žvaigžde,
Gruzijos Šv. Tamaros 1 laipsnio ordinu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis