Galinskas Zigmas


Aviacijos jaun leitenantas.
1909 - 1945


1909 12 14 Turloviškių k., Žiežmarių vls., Trakų aps. gimė Galinskas Zigmas. Baigė mokytojų seminarijos 2 kursus.

1930 11 07 pašauktas į karinę tarnybą.

1931 10 29 baigė Karo mokyklą (VI asp. laid.), suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1932 pradėjo dirbti Eigeniškių (Žiežmarių vls.) pradinės m-los mokytojas.

1935 07 stažavosi karo aviacijoje, skraidė 50 val.

1939 trumpam mobilizuotas į tikrąją karo tarnybą, paskirtas karo aviacijos 3 skyriaus apsaugos komandos v-ko padėjėju.


Žuvo 1945 m. gegužės 9 d.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
Biografiją papildė Z.Galinsko giminės.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis