Brazaitis (Brazauskas) Mečys


1903 - 1952


1903 09 14 gimė Brazaitis (Brazauskas) Mečys.

1925 09 17 baigęs Karo mokyklą (VII laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 1 pėst. pulką.

1928 11 23 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1929 05 29 perkeltas į Gen. štabo valdybos Karo topografijos skyrių.

1931 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Topografijos skyrių.

1932 11 23 suteiktas kapitono laipsnis.

1935 07 09 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas Technikos dalies raštvedžiu. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos štabe foto sekcijos vedėju.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės foto laboratorijos vedėju. Po karo gyveno JAV.

1952 10 16 mirė.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis