Konstantinas Fugalevičius
Karo lakūnas. Aviacijos mokyklos viršininkas.
1893 – 1919


1893 04 15 Kaune gimė Konstantinas Fugalevičius.

Tėvai: Teodosijus Fugalevičius ir Praskovija Benediktovič.

Baigė Orechovo Zujevo (rus. Орехово-Зуево) gimnaziją Rusijoje.

1915 02 07 - 1915 10 01 mokėsi Tverės kavalerijos mokykloje. Baigė pagreitintą 8 mėnesių kursą.

1915 10 01 pakeltas praporščiku ir paskirtas į Čerkesų kavalerijos pulką.

1915 10 15 atvyko į paskirties vietą.

1916 05 27 pakeltas į kornetus.

1916 07 08 komandiruotas į 7-ąjį aviacijos divizioną.

Nuo 1916 07 31 - žvalgas 9-ąjame naikintuvų būryje.

1916 08 03 - 1916 09 12 - būrio iždininkas.

1916 08 02 - 1916 11 22 - atsakingas už būrio aprūpinimą ir apgyvendinimą.

1916 08 28 - 1916 11 23 - būrio artilerijos dalies vadas.

1916 12 10 - 9-ojo aviacijos būrio viršininko įsakymu išsiųstas į 30-ojo korpuso aviacijos būrį.

1917 04 15 išvyko atostogų, vėliau perkeltas į 6 -ąjį Sibiro korpuso aviacijos būrį.

1917 m. vasarą buvo išsiųstas į Sevastopolio karo aviacijos mokyklą.

1917 11 05 vėl atvyko į 9-ąjį naikintuvų būrį.

1918 m. paskelbus Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę, Ukrainoje tarnauti atsisakė ir išvyko į Lietuvą.

Tarnybos 9-ąjame aviacijos būryje metu atliko 12 kovinių skrydžių, trukusių 21 valandą 32 minutes.

Apdovanotas Šv. Stanislovo 3-iojo laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu.

Grįžęs į Lietuvą, įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 01 27 paskirtas aviacijos būrio vadu, buvo vienintelis aviacijos specialistas besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje.

1919 03 12 įkūrus savarankišką Lietuvos karo aviacijos dalį paskirtas Aviacijos mokyklos, įkurtos jo namuose Ukmergės pl. 28 Žaliakalnyje (Kaune), viršininku.

1919 03 03 samdyto vokiečio Frico Šulco pilotuojamu lėktuvu, kaip oro žvalgas, atliko vieną pirmųjų Lietuvos karo aviacijos istorijoje skrydžių į frontą maršrutu Kaunas-Kaišiadorys-Vilnius-Kaunas.

1919 04 04 skrydžio į bolševikų frontą metu prie Panevėžio sužeistas. Po sužeidimų dėl komplikacijų ilgai gydėsi.

1919 05 27 kaip netinkamas karinei tarnybai atleistas iš Karo aviacijos mokyklos viršininko pareigų.

1919 09 03 nusišovė. Palaidotas Kauno kapinių stačiatikių kvartale, jas naikinant palaikai perkelti į Eigulių kapines.


• • • • •


Tema apie K.Fugalevičių diskusijose
N.Korbutas - K.Fugalevičiaus ir jo šeimos istorija


Dėkojame Nikolaj Koptiug atsiuntusiam vertingų dokumentų kopijas iš Rusijos archyvų, kuriais remiantis parašyta K.Fugalevičiaus biografijos dalis apimanti tarnybą carinės Rusijos imperijos kariuomenėje.


• • • • •


Šaltiniai:
РГВИА. Ф.2008. Оп.1. Д.2168
РГВИА Ф.493. Оп.3. Д.146
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" III t.
Марат Хайрулин. Виктор Куликов. Российские летчики-истребители Первой мировой войны. Гангут. Санкт-Петербург
Svetainės administracijos surinkta informacija.

• • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis