Viktoras Firantas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1900 - 1987


1900 10 15 Liepojoje, Latvijoje gimė Firantas Viktoras.
Tėvai: Aleksandras Firantas ir Eugenija Sutkevičiūtė.

1919 baigė Šiaulių gimnaziją.

1919 04 13 priimtas į Krašto apsaugos ministerijos raštinę kareiviu savanoriu.

1919 06 01 pasiųstas į Karo aviacijos mokyklą, paskirtas į mokinių žvalgų grupę.

1919 12 16 baigus Karo aviacijos mokyklos (I laid.) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį dirbtuvių vedėju pavaduotoju.

1920 04 16 perkeltas į 1-ją Oro eskadrilę mokiniu.

1920 05 12 su lėktuvu nukrito iš 150 m., sunkiai sužeistas. Perkeltas į Aviacijos parką dirbtuvių vedėju.

1921 09 21 perkeltas į 1-ją Oro eskadrilę.

Nuo 1921 10 10 technikos karininkas, nuo 1922 03 15 oro žvalgas.

1922 10 21 paleistas iš kariuomenės eiti aukštojo mokslo. Studijavo elektros inžineriją Technologijos institute Darpštate (Vokietija), bakalauras.

1929 baigė Technologijos institutą Dresdene (Vokietija), magistras (1927), daktaras (1929).

Nuo 1929 dirbo Telefono-telegrafo stoties viršininku, nuo 1936 – Susisiekimo ministerijos Pašto valdybos techninės tarnybos viršininku Kaune. Dėstė Vytauto Didžiojo Universitete Technologijos fakultete teletinklų kursą.

Nuo 1940 04 09 Lietuvos šaulių sąjungos 1-osios Kauno rinktinės, 6-osios Kauno paštininkų kuopos šaulys. Karo pabaigoje pasitraukė į Dresdeną Vokietijoje, po jo subombardavimo gyveno pabėgėlių stovykloje Augsburge, Hochfelde.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo inžinieriumi firmoje Sargen Lundy, projektavo O`Hare aerodromo apšvietimą ir kt.

Mirė 1987 11 22, palaidotas Crystal Lake Memorial Park kapinėse, Ilinojaus valst. JAV.

Žmona – Eugenija Salomėja Česnavičiūtė (1908-1994, susituokė 1935), duktė – Regina Gytė Firantaitė Narušienė (1936) Apie R.G. Firantaitę Narušienę plačiau.


Apdovanotas
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Jauniaus Jurgelio pateikta informacija.
Papildyta svetainės administracijos surinkta informacija.

• • • • • • • • • • • •


FOTOGRAFIJOS. DOKUMENTAIAv. ltn. Viktoras Firantas segi Aviacijos mokyklos baigimo ženklą.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai klasėje
Iš kairės: V.Rauba, J.Pranckevičius, T.Šakmanas, X, B.Sidaravičius, S.Tumas, X, A.Babilius, H.Bezumavičius, K.Kanauka, V.Jablonskis, A.Gustaitis, K.Brazdžionis, P.Brazdžiūnas, X, L.Peseckas, X, T.Sereika, X, V.Firantas, S.Sabas, X, X, X, K.Graužinis, A.Stašaitis, J.Dobkevičius, L.Virbickas. 1919 m.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai žvalgai prie lėktuvo Albatros B.II Nr.2274/17
Iš kairės: T.Sereika, K.Kanauka, B.Sidaravičius, neatpažintas dėstytojas, J.Šalkauskas, X, V.Elisonas, V.Firantas, X, J.Pranckevičius, P.Brazdžiūnas. 1919 m. pabaiga.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai ir mokyklos mokslo vedėjas, samdytas vokietis Adolfas Švezigas 1919m.
Sėdi š kairės: T.Sereika, K.Brazdžionis, A.Švezigas, J.Šalkauskas, V.Ruseckas. Stovi iš kairės: K.Kanauka, P.Brazdžiūnas, V.Elisonas, L.Virbickas, V.Firantas, A.Vasnevskis, T.Šakmanas, J.Pranckevičius.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai prie lėktuvų angaro
Sėdi iš kairės: T.Šakmanas, A.Gustaitis, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, K.Brazdžionis, V.Ruseckas, stovi iš kairės: V.Lišauskas, B.Sidaravičius, L.Virbickas, A.Babilius, L.Peseckas, J.Dobkevičius, X, V.Šidlauskas, J.Pranckevičius, X, V.Firantas, S.Tumas, K.Kanauka, S.Sabas, J.Šalkauskas, V.Elisonas, T.Sereika, H.Bezumavičius, K.Graužinis, A.Stašaitis, V.Jablonskis, V.Šenbergas, P.Brazdžiūnas, S.Stanaitis, J.Zauka. 1919 m. ruduo.
• • • • • • • • • • • •


Bendražygiai lakūno V.Raubos katastrofos vietoje, prie sudužusio lėktuvo Halb. CL.IV. V.Firantas šioje katastrofoje buvo sunkiai sužeistas.
. Iš kairės: V.Jablonskis, P.Soltanas, E.Šalkauskas, J.Šalkauskas, instr. P.Hiksa, J.Zauka, A.Gustaitis, instr. O.Rahn, J.Kumpis, A.Soldatenkovas, J.Dobkevičius, V.Šenbergas.
Kauno aerodromas, 1920 m. gegužės 12 d.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos buvusių mokinių ir instruktorių susitikimas mokyklos baigimo 15-os metų proga aviacijos karininkų ramovėje 1934 m. gruodžio 16 d..
Iš kairės sėdi: T.Šakmanas, J.Šabanavičius, G.Bezumavičius, instruktorius P.Hiksa, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, A.Gustaitis, A.Stašaitis, B.Sidaravičius, A.Babilius. Stovi: V.Lišauskas, L.Sliužinskas, V.Firantas, V.Šenbergas, L.Virbickas, L.Peseckas, V.Šidlauskas, V.Švitrys, K.Kanauka, V.Jablonskis.
• • • • • • • • • • • •V.Firanto tėvo Aleksandro Firanto krikšto metrika
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto krikšto metrika 1900 m.
(Latvijas Valsts vēstures arhīvs)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto krikšto metrikos nuorašas
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Firantų santuokos metrika 1935 m.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga. 1926-1935 m.)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Eugenijos Firantienės paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Firantų šeima DP sąrašuose.
(Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947)
• • • • • • • • • • • •Firantų šeima laivo "General Eltinge" 1949 m. rugsėjo 13 d. atplaukusio iš Iš Bremerhaven'o į Boston'ą Jungtinėse Amerikos Valstijose keleivių sąrašuose.
(Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963 Passenger List)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto natūralizacija JAV.
(Illinois, Federal Naturalization Records, 1840-1991)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto žmonos Eugenijos natūralizacija JAV.
(Illinois, Federal Naturalization Records, 1840-1991)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto dukters Reginos natūralizacija JAV.
(Illinois, Federal Naturalization Records, 1840-1991)
• • • • • • • • • • • •Viktoro Firanto duktė Regina Narušienė.
(www.lila.lt)
• • • • • • • • • • • •Pranešimas apie Viktoro Firanto mirtį išeivijos spaudoje.
(DRAUGAS; 1987 11 25)
• • • • • • • • • • • •Firantų kapas Crystal Lake Memorial Park kapinėse, Ilinojaus valst. JAV.
(www.findagrave.com)

• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis