Egertas Oskaras


1865 - ?


1865 05 20 Panemunėje gimė Egertas Oskaras.

1883 baigė Marijampolės g-jos 6 klases,

1888 08 08 – Vilniaus karo mokyklą.

1888 09 07-1890 10 27
Rusijos kariuomenės Pasienio pulko bataliono vado adjutantas.

1913 03 08 - 1917 12 Pasienio Čenstochovos pulko vado pavaduotojas.

1913 03 08 pakeltas į papulkininkius.

1917 08 06 – į pulkininkus.

1914-17 dalyvavo I pasaul. kare.

1919 08 30 tapo Denikino armijos karininku.

1921 05 20 grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 pasienio pulko 12 kuopos vadu.

1921 07 23 suteiktas pulkininko laipsnis.

1923 11 26 perkeltas į Aukštuosius karininkų kursus.

1924 03 11 paskirtas karo kalėjimo viršininko padėjėju, ūkio ir dirbtuvių vedėjas.

1926 01 01 perkeltas į aviaciją 1 oro eskadrilės oro žvalgu.

1926 05 07 pačiam prašant paleistas į dimisiją.

1938 metų duomenimis, gyveno savo ūkyje Dagių k., Tauragės vls.

Žmona – Veronika (1875), duktė – Margarita (1896), sūnūs – Mikas (1894-1937), Aleksandras (1902), Sergejus (1904).


Apdovanotas:
Šv. Anos 3 ir 2 laipsnio,
Šv. Stanislavo 3 ir 2 laipsnio ordinais,
Šv. Vladimiro 4 laipsnio ordinu su kalavijais ir kaspinu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis