Dženkaitis JonasKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1906 – 1941


1906 07 09 Opšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dženkaitis Jonas

1925 09 10 įstojo į Karo mokyklą.

1928 09 08 ją baigus (X laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 8 pėst. pulko 1 kuopą jaun. karininku.

1931 leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 02 19 – 1932 05 14 mokėsi Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyriuje (III laid.). Baigęs kursus perkeltas į karo aviaciją ir paskirtas į 2 eskadrilę II rango karo lakūnu.

1932 09 17 baigė aukštojo pilotažo kursus, paskirtas karo lakūnu į 6 eskadrilę.

1932 11 24 pakeltas į leitenantus.

1934 07 11 už dalyvavimą voldemarininkų puče iš kariuomenės paleistas. Įsidarbino prie Susisiekimo ministerijos įsteigtoje Oro susisiekimo inspekcijoje.

1937 stažavosi Vokietijoje. Tapo vienu pirmųjų Lietuvoje civilinės aviacijos lakūnų. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą pasitraukė į Vokietiją.

1940 11 17 dalyvavo Berlyne įkuriant LAF.

1941 06 23 prieš pat Vokietijos – SSRS karą slapta grįžo į Lietuvą. Turėjo užduotį su sukilėliais apginti ketinamą susprogdinti Aleksoto tiltą. Kautynių metu su RA kareiviais sunkiai sužeistas.

1941 06 24 mirė. Buvo iškilmingai palaidotas Kauno karmelitų (centrinėse) kapinėse prie žuvusių karo lakūnų.

1959 06 15 sovietams naikinant šias kapines perlaidotas Tauragės kapinėse.

2000 04 26 suteiktas vyt. leitenanto laipsnis ir pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis