Dutkus Antanas


Aviacijos jaun. leitenantas.
1911 - ?


1911 09 21 Sarasčių k., Deltuvos vls., Ukmergės aps. gimė Dutkus Antanas.

Baigęs Ukmergės g-ją 1932 08 22 įstojo į Karo mokyklą.

1934 09 15 ją baigus (XVI laid.) suteiktas pėstininkų jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 1 pėst. pulką būrio vadu.

1936 09 17 komandiruotas į Karo aviacijos mokyklą.

1937 08 04 baigus Karo aviacijos mokyklos kursus paskirtas būrio vadu.

1940 01 10 pačiam prašant paleistas į atsargą.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis