Duoba PranasAviacijos leitenantas.
1904 - ?


1904 02 11 Jautakų k., Sintautų vls., Saldų aps. gimė Duoba Pranas.

1930 11 04 pašauktas į karinę tarnybą ir paskirtas į 5 pėst. pulką, priimtas kandidatu į kariūnus aspirantus.

1931 10 29 baigus Karo mokyklą (VI asp. laid.) suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 baigęs VDU Teisių f-tą dirbo Alytaus 1 apylinkės teismo teisėju.

1925 03 20 tapo Šaulių sąjungos nariu.

1936 02 05 paskirtas Alytaus šaulių būrio vadu.

1937 04 25 Alytaus 1 Šaulių kuopos vadas.

1939 03 27 persikėlė į Kauną, dirbo Kauno apygardos teismo teisėju.

1939 02 16 pakeltas į ats. leitenantus.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis