Drunga AntanasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914 - ?


1914 01 02 Šilininkų k., Imbrado vls., Zarasų aps. gimė Drunga Antanas. Baigė Zarasų aukštesniąją komercijos m-lą.

1934 11 20 Panevėžio komendantūros pasiųstas į Karo aviacijos puskarininkių lakūnų m-lą.

1935 10 16 įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laid.) suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į karo aviacijos mokomąją grupę, vėliau tarnavo 8 eskadrilėje.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940 06 15 Antano Drungos skraidymų stažas buvo 326 val. 05 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo aviacijos 8 eskadrilėje (tolimosios žvalgybos).

1940 08 07 paskirtas Panevėžio aps. Lietuvos liaudies kariuomenės karinio v-ko žinion, ėjo įgulos komendanto adjutanto pareigas.

1940 11 01 paleistas į atsargą. Apsigyveno Kaune. Po karo gyveno Panevėžyje.

Nuskendo Nevėžyje.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis