Drejeris Artūras
1901 - 1975


1901 02 15 Deveikonių davre, Saločių vls., Biržų apsk. gimė Drejeris Artūras. Simbirsko komercijos mokykloje baigė 5 klases.

1922 11 08 grįžęs į Lietuvą įstojo į Karo mokyklą.

1923 01 09 - 22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą.

1924 09 28 baigus Karo mokyklą (VI laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 1 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopą jaun. karininku.

1928 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1929 01 01 paskirtas 3 kulkosvaidžių kuopos vyr. karininku.

1931 03 20 vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 05 01 perkeltas į ūkio kuopą,

1936 01 21 - į Kariuomenės tiekimo valdybą, paskirtas KAM pensijų sk. v-ku.

1938 06 17 perkeltas į Karo aviacijos štabo Tiekimo skyrių.

1939 12 31 pakeltas į kapitonus.

1940 06 15 Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos štabo Tiekimo skyriuje buhalteriu - adjutantu.

1940 10 12 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atskirąją aviacijos eskadrilę.

1940 12 31 paleistas į atsargą.

1941 pavasarį su šeima repatrijavo į Vokietiją.

1951 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje.

1975 09 09 mirė, palaidotas Čikagoje.

Žmona- Herta Amalija Ruplėnaitė-Kraftaitė (1911-1989), duktė - Astrida Herta (1940).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928)
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu (1924).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis