Dilys Jokūbas

1912 -

1912 03 23 Kočėnų k., Nemunėlio Radviliškio vls., Biržų aps. gimė Dilys Jokūbas.

Baigęs g-ją 1932 09 15 pašauktas į karinę tarnybą.

1933 09 15 baigė Karo mokyklą (VIII asp. laid.), suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Studijavo VDU Technikos f-te. Tarnavo civiliu tarnautoju 1 inž. Bataliono technikos skyriuje.

1938 12 01 įstojo į Šaulių sąjungos šaulių būrį Šančiuose, Kaune.

1940 06 01 tarnavo civiliu tarnautoju 2 karo aviacijos eskadrilėje.

Žmona – Klaudija Dambrauskaitė (1911), duktė – Irena Nijolė (1938).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis