Jurgis Tumavičius
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1900-1993


Jurgis TUMAVIČIUS gimė 1900 m. rugsėjo 7 d. Kreivių k., Deltuvos vlsč., Ukmergės aps. ūkininkų Jono Tumavičiaus ir Daratos Varnaitės šeimoje.

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje.

Lenkams artėjant prie Ukmergės, įstojo į Lietuvos kariuomenę. Pasiųstas į Karo mokyklą, baigė IV laidą.

Pirmasis karininko laipsnis suteiktas 1921 m. gruodžio 11 d.

1924 m. perkeltas į Karo aviaciją, baigė aviacijos karininkų kursus.

1927 m. paskirtas į 1-ąją eskadrilę kartu su vyr. ltn. Mačiuika, kpt. Dariumi, ltn. Mačkumi, ltn. Adomaičiu.

1929 m. rugpjūčio 14 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1929 m. rugpjūčio 25 d. 1-osios eskadriės karo lakūnai kpt. Mačiuika, kpt. Tumavičius ir ltn. Mikėnas naikintuvais FIAT CR.20 atliko skrydį aplink Lietuvą vidutiniu 205 km/val. greičiu.

Dėl dalyvavimo voldemarininkų organizuotame valstybės perversme 1934 m. liepos 11 d. išleistas į atsargą su teise dėvėti karišką uniformą ir turėti ginklą.

Prasidėjus okupacijoms pasitraukė į Vakarus. 1949 m. su žmona atplaukė į JAV. Gyveno Pasadenoje, Kalifornijos valst.

Mirė 1993 m. gruodžio 26 d. JAV, Kalifornijoje. Savo testamente prašė jo ir jo žmonos pelenus išbarstyti vandenyne.

Žmona Kazimiera Antanaitytė, gimusi 1902 m. lapkričio 1 d. Panevėžyje. Tėvai Adomas Antanaitis ir Juzefa Kaupaitė. Mirė 1993 m. spalio 12 d.
Jurgis ir Kazimiera Tumavičiai vaikų nesusilaukė.Apdovanojimai:
Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas,
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).


KITA INFORMACIJA. DOKUMENTAI. FOTOGRAFIJOS

Karo lakūnas Jurgis Tumavičius
( LAM fotografija )Karo lakūnai
J.Tumavičius - dešinėje, centre J. Garolis, sėdi iš kairės: J.Mikėnas ir A.Gustaitis, 3-ias deš.
( LAM fotografija )Lietuvos karo aviacijos 1-osios oro eskadrilės personalas prie eskadrilės štabo.
Jurgis Tumavičius sėdi antras iš dešinės.
(VDKM fotografija )Lietuvos karo aviacijos lakūnai prie naikintuvo Fokker D.VII
Jurgis Tumavičius antras iš dešinės.
( VDKM fotografija )Lietuvos karo aviacijos 1-osios eskadrilės lakūnai prie lėktuvo Albatros
Jurgis Tumavičius antras iš dešinės.
( VDKM fotografija )Lietuvos karo aviacijos naikintuvų grupės lakūnai prie naikintuvo Fiat CR-20
Iš kairės: vrš. Jurgis Draugelis, ltn. Jonas Mikėnas, kpt. Jurgis Tumavičius, kpt. Leonas Taunys, kpt. Jonas Liorentas, kpt. Antanas Mačiuika, mjr. Jonas Pyragius, kpt. Jonas Adomaitis, kpt. Narcizas Tautvilas (Ferencas), ltn. Povilas Nakrošis, psk. Leonas Lendraitis, j. psk. J. Jasys (Jasevičius).
( VDKM fotografija)1-osios eskadrilės personalas apie 1930 m.
Jurgis Tumavičius sėdi trečias iš kairės.
( E.Raubicko fotografija )Mokomosios oro eskadrilės kareiviai ir karininkai eskadrilės vado A.Gustaičio palydėtuvių į Paryžiaus aukštąją aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokyklą proga 1925 m. spalio 16 d.
Jurgis Tumavičius stovi pirmoje eilėje, trečias iš dešinės.
(LAM fotografija )Mokomosios oro eskadrilės kareiviai ir karininkai eskadrilės vado A.Gustaičio palydėtuvių į Paryžiaus aukštąją aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokyklą proga 1925 m. spalio 16 d.
Pirmoje eilėje iš kairės: J.Tumavičius (9), V.Amonas (11), J.Pyragius (13), A.Gustaitis (14), B.Svilas (16), L.Taunys (18), J.Špokevičius (20), L.Zibavičius (21), E.Mačkus (22). Antroje eilėje iš kairės: J.Namikas (5), V.Milevičius (8), V.Mačiokas (11), J.Kopukovas (12).
(LAM fotografija )


• • • • • • • • • • • •
Jurgio Tumavičiaus ir Kazimieros Antanaitytės santuoka Kaune 1926 m.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga 1917-1926 m. )Jurgis Tumavičius DP dokumentuose
(Arolsen Archives )


Kazimiera Tumavičienė DP dokumentuose
(Arolsen Archives )Tumavičiai DP dokumentuose
(Arolsen Archives )Kazimiera ir Jurgis Tumavičiai laive į JAV 1949 m.
(Massachusetts, Index to Passenger Lists of Vessels Arriving at Boston, 1921-1949 )Tumavičių natūralizacijos JAV dokumentų fragmentai
(California, Southern District Court (Central) Naturalization Index, 1915-1976 )Nekrologas išeivijos spaudoje 1994 m.
(DRAUGAS; 1994 m. sausio 22 d. )Žinutė išeivijos spaudoje 1994 m.
( DRAUGAS; 1994 m. kovo 29 d.)


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis