Daušanskas Stasys1906 - ?


1906 09 25 Kaniūkų k., Babtų vls., Kauno aps. gimė Daušanskas Stasys. Baigė g-ją Kaune.

1927 11 04 pašauktas į karinę tarnybą, paskirtas į 5 pėst. pulko 5 kuopą.

1928 09 01 perkeltas į karo aviaciją.

1929 05 01 paliktas karinėje tarnyboje liktiniu.

1929 12 31 priskirtas prie aviacijos štabo.

1931 05 15
suteiktas nerikiuotės viršilos laipsnis.

1932 08 22 įstojo į Karo mokyklą.

1934 09 15 ją baigus (XVI laid.) suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Šarvuočių rinktinę tankų kuopos būrio vadu.

1937 12 09 pakeltas į leitenantus.

1937 12 11 dėl ligos pripažintas netinkamu karinei tarnybai ir paleistas į dimisiją.

1938-40 gavo karo invalido pensiją.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1931).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis