Daniūnas Antanas1911 - 1944


1911 03 07 Chodovo dvare, prie Varšuvos gimė Daniūnas Antanas.

1918 su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Pyplių k., Kavarsko vls., Ukmergės aps.

1932 baigęs Ukmergės g-ją mokėsi VDU Technikos f-te.

1933 09 18 įstojo į Karo mokyklą.

1934 09 15 ją baigus (IX asp. laid.) suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į ryšininkų karininkų atsargą.

1937 paskirta KAM stipendija.

1939 04 29 baigė VDU Technikos f-tą ir įgijo statybos inžinieriaus specialybę.

1939 05 16 priimtas civiliu tarnautoju į Karo aviaciją atitarnauti už gautą stipendiją. Nenorėdamas tarnauti kariuomenėje padavė raportą, bylinėjosi su KAM teisme. Vokiečių okupacijos metais dirbo Vilniuje AB „Statyba" direktoriumi.

1943 04 29 gestapo suimtas, apkaltintas antivokiška veikla ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.

1944 02 26 grąžintas Kauno gestapui papildomam tardymui, bet pakeliui Ragainės kalėjime mirė. Palaidotas Ragainės kapinėse.Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis