Dahlbeck Olle


Aviacijos majoras
1884 – 1930


1884 Gimė Dahlbeck Olle, Švedijos majoras.

1911 Didžiojoje Britanijoje baigė aviacijos mokyklą ir tapo trečiuoju Švedijos lakūnu.

1913 organizavo pirmąją Švedijos laivyno lakūnų mokyklą, tapo pirmuoju Švedijos laivyno aviacijos viršininku.

1919 pakviestas Lietuvos Vyriausybės atvyko į Lietuvą kartu su kitais švedų karininkais.

1919 04 01 paskirtas Aviacijos dalies aviacijos inspektoriumi, suteiktas majoro laipsnis, vėliau buvo karo aviacijos inspektorius.

1919 05 -10 nepriklausomybės kovų su bolševikais metu vadovavo lėktuvų kovos būriui, buvo žvalgas.

1919 12 01 prasidėjus nesutarimams su Aviacijos dalies vadovybe atleistas pasibaigus sutarčiai.

1930 mirė.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis