Karo Aviacijos garbės ženklas "Plieno Sparnai"
Lietuvos Karo Aviacijos garbės ženklas "Plieno Sparnai" Svetainės administracijos parengta trumpa Lietuvos karo aviacijos garbės ženklo "Plieno sparnai" įsteigimo, gaminimo ir apdovanojimo istorija.


1932 - 1940 metais "Plieno Sparnais" apdovanoti asmenysEil. Nr.Vardas PavardėLaipsnis apdovanojimo metuProtokolo numerisApdovanojimo data
1.Gustaitis AntanasPulkininkas leitenantas11932-09-01
2. Jablonskis VytautasMajoras 11932-09-01
3.Peseckas LeonardasMajoras11932-09-01
4.Stašaitis AntanasMajoras11932-09-01
5.Šenbergas VsevolodasMajoras11932-09-01
6.Adomaitis JonasMajoras21932 12 31
7.Damijonaitis AntanasKapitonas21932 12 31
8.Garolis JeronimasMajoras21932 12 31
9.Gavelis AntanasMajoras21932 12 31
10.Radvenis (Heidrikis) Gregorius Jaun.leitenantas21932 12 31
11.Jakštys StasysKapitonas21932 12 31
12.Januškevičius ČeslovasMajoras21932 12 31
13.Kraucevičius EugenijusKapitonas21932 12 31
14.Mačiuika AntanasMajoras21932 12 31
15.Martinkus Klemas Kapitonas21932 12 31
16.Mikėnas JonasLeitenantas21932 12 31
17.Morkus VladasKapitonas21932 12 31
18.Motuzas AntanasKapitonas21932 12 31
19. Namikas Juozas Kapitonas21932 12 31
20.Pyragius Jonas Majoras21932 12 31
21.Reimontas Viktoras Majoras21932 12 31
22.Ignas Šešplaukis Kapitonas21932 12 31
23.Špokevičius Jonas Majoras21932 12 31
24.Švitris Vincas Majoras21932 12 31
25.Tiškus FeliksasKapitonas21932 12 31
26.Tumavičius JurgisKapitonas21932 12 31
27.Ulpa AntanasKapitonas21932 12 31
28.Milevičius Vitalis Kapitonas31933 07 20
29.Vytautas Čemarka Kapitonas41933 12 30
30.Tautvilas (Ferensas) Narcizas Kapitonas41933 12 30
31. Jankauskas Juozas Kapitonas41933 12 30
32.Taunys Leonas Kapitonas41933 12 30
33.Alksnis Martinš (Latvija) Puskarininkis41933 12 30
34.Baško Jezups (Latvija) Pulkininkas41933 12 30
35.Indans Janis (Latvija) Pulkininkas leitenantas41933 12 30
36.Jakubovs Valdemars (Latvija) Pulkininkas leitenantas41933 12 30
37.Kaneps Eduard (Latvija) Kapitonas41933 12 30
38.Korobovskis Vladimirs (Latvija) Pulkininkas leitenantas41933 12 30
39.Lininš Viktors (Latvija) Vyr. leitenantas41933 12 30
40.Mellups Janis (Latvija) Vyr. leitenantas41933 12 30
41.Munters Vilis (Latvija) Kapitonas41933 12 30
42.Skurbe Arvids (Latvija) Pulkininkas41933 12 30
43.Vagrods Peteris (Latvija) Vyr. leitenantas41933 12 30
44.Pundzevičius Stasys Gen. štabo pulkininkas51934 07 20
45.Liorentas Jonas Kapitonas61934 07 20
46.Teucci Giovanni (Italija) Majoras71934 08 19
47.Arrachart Ludovic (Prancūzija) Kapitonas81934 10 27
48.Challe (Prancūzija) Kapitonas81934 10 27
49.Dalaitre (Prancūzija) Komandoras81934 10 27
50.de Goys (Prancūzija) Generolas81934 10 27
51.Costes Dieudonne (Prancūzija) Kapitonas81934 10 27
52.Girier Andre-Lucien (Prancūzija) Pulkininkas leitenantas81934 10 27
53.d'Oisy Pelletier (Prancūzija) Komandoras81934 10 27
54.Rignol (Prancūzija) Pulkininkas leitenantas81934 10 27
55.Barta Hendrich (Čekoslovakija) 91934 10 27
56.Fuksa (Čekoslovakija) Vyr.leitenantas91934 10 27
57.Kallus Ladislavs (Čekoslovakija) Štabo kapitonas91934 10 27
58.Navratil Karl (Čekoslovakija) Majoras91934 10 27
59.Vicherek Alois (Čekoslovakija) Pulkininkasleitenantas91934 10 27
60.Česonis Juozas Kapitonas101934 12 30
61.Gricevičius Vytautas Majoras101934 12 30
62.Leonaitis (Leončikas) Mykolas Kapitonas101934 12 30
63.Kovas (Kopukovas) Jurgis Kapitonas111935 07 20
64. Balodis Alberts (Latvija) Kapitonas leitenantas121935 07 20
65.Balodis Eduards (Latvija) Kapitonas121935 07 20
66.Jere Janis (Latvija) Kapitonas121935 07 20
67.Kandis Rudolfs (Latvija) Kapitonas121935 07 20
68.Maisinš Janis Reinholds (Latvija) Puskarininkis121935 07 20
69.Tomass Aleksandrs (Latvija) Viršila121935 07 20
70.Veikinš Karlis (Latvija) Puskarininkis121935 07 20
71.Veinbergs Eduards(Latvija) Kapitonas121935 07 20
72.Vaitkus Feliksas (JAV) Leitenantas131935 10 11
73.Kutka Antanas Kapitonas141935 12 31
74.Šimkus Kazys Kapitonas141935 12 31
75.Smetona Antanas Prezidentas151936 05 24
76.Brazys (Brazauskas) Balys Kapitonas161936 12 30
77.Digrys Vytautas Leitenantas161936 12 30
78.Draugelis Jurgis Leitenantas161936 12 30
79.Garunkštis Motiejus Viršila161936 12 30
80.Kreivys Petras Viršila161936 12 30
81.Lendraitis Leonas Jaun. leitenantas161936 12 30
82.Mariūnas (Mejeris) Aleksas Leitenantas161936 12 30
83.Mintautas (Blusis) Kazys Kapitonas161936 12 30
84.Vachauzas Aleksas Viršila161936 12 30
85.Varanavičius Vytautas Kapitonas161936 12 30
86.Kalniūnas (Zagurskis) Antanas Majoras161936 12 30
87.Jasys (Jasevičius) Juozas Viršila171937 07 20
88.Mikolajūnas Kazys Pulkininkas leitenantas171937 07 20
89.Mitalas Adolfas Majoras171937 07 20
90.Argalis Aleksandrs (Latvija) Pulkininkas leitenantas191937 12 28
91.Eglitis Viktors (Latvija) Kapitonas191937 12 28
92.Skribo Karlis (Latvija) Pulkininkas leitenantas191937 12 28
93. Andriušis Juozas Leitenantas201937 12 30
94. Lapienis Petras Kapitonas201937 12 30
95.Šarauskas Juozas Gen. štabo pulkininkas221938 12 30
96. Vaičius Juozas Majoras221938 12 30
97. Marcinkus Romualdas Kapitonas231939 09 17
98.Vaivada Bronius Majoras231939 09 17
99. Masys Petras Majoras241939 09 17
100.Rapšys Juozas Gen. štabo pulkininkas251939 09 17
101.Biknius Kostas Kapitonas261939 12 30
102.Nausėda Juozas Kapitonas261939 12 30
103.Svilas Alfonsas Majoras271940 08 14
104.Adomkaitis (Adomkevičius) Norbertas Kapitonas291940 08 28
105.Armonas Bronius Kapitonas291940 08 28
106. Aušrūnas (Kvedaravičius) Alfonsas Kapitonas291940 08 28
107. Bulvičius Albinas Kapitonas291940 08 28
108. Dabušis Balys Viršila291940 08 28
109.Grincius Jonas Kapitonas291940 08 28
110. Jasiunskas Stasys Kapitonas291940 08 28
111.Karalius Vincas Kapitonas291940 08 28
112.Kazokaitis Jonas Kapitonas291940 08 28
113.Kuosaitis Pranas Vyr. puskarininkis291940 08 28
114.Kuzma (Kuzmickas) Bronius Kapitonas291940 08 28
115.Lapėnas (Lapinskas) Stasys Viršila291940 08 28
116.Liuberskis Konstantinas Viršila291940 08 28
117.Mačiokas Mykolas Pulk. leitenantas291940 08 28
118.Mažonas Romanas Viršila291940 08 28
119.Mikolaitis (Mikalauskas) Vilius Puskarininkis291940 08 28
120.Murmulaitis Vladas Viršila291940 08 28
121.Pupelis Alfonsas Kapitonas291940 08 28
122.Rimas Kazys Kapitonas291940 08 28
123.Seliokas Juozas Kapitonas291940 08 28
124.Staugaitis Andrius Kapitonas291940 08 28
125.Steponkus (Steponkevičius) Vaitiekus Kapitonas291940 08 28
126.Šlikas Vladas Kapitonas291940 08 28
127.Tindžiulis Albinas Kapitonas291940 08 28
128.Vaičeliūnas Juozas Kapitonas291940 08 28
129.Vedeika Petras Kapitonas291940 08 28
130.Vintis Povilas Puskarininkis291940 08 28
131.Zibavičius Liudas Majoras291940 08 28
132.Zizas Viktoras Puskarininkis291940 08 28
133. Žilys Juozas Kapitonas291940 08 28
134.Žižys Vytautas Kapitonas291940 08 28
135.Žukas Vaclovas Kapitonas291940 08 28

Asmenys, kurių apdovanojimo "Plieno Sparnais" faktas nepatvirtintasEil. Nr.Vardas PavardėLaipsnis
1.Batten Jean (Didžioji Britanija)
2.Drunga Zigmas(majoras)
3.Hiksa Pranas (kapitonas)
4.Irlikis Valentinas(leitenantas)
5.Kavaliauskas Petras (kapitonas)
6.Narakas Juozas (pulkininkas leitenantas)
7.Šakmanas Tadas (pulkininkas)

Asmenys apdovanoti "Plieno Sparnais" nuo 1994 metų


Eil. Nr.Vardas PavardėLaipsnis apdovanojimo metuApdovanojimo data
1.Vegelevičius Zenonas pulk.ltn.1994.01.05
2.Murza Stasyspulk.1995.03.07
3.Nekvasil Jiri (Čekija) brig.gen.1997.02.14
4.Mažeikis Edvardaspulk.ltn.1999.03.01
5.Kaminskas Artūraspulk.ltn.1999.03.01
6.Rosgaard Kurt Ebbe (Danija) gen.mjr.1999.09.02
7.Ašmenskas Viktorasdim.ltn. 2002.02.15
8.Leita Artūras pulk.ltn. 2004.06.04
9.Maskoliūnas Kazimierasmjr.2004.06.04
10.Jakimavičius Algirdasmjr. 2004.06.04
11.Kruuneris Teo gen.mjr.2004.07.21
12.Raubickas Eugenijuspulk.ltn.2004.08.06
13.Skučas Donatasats. pulk. ltn.2005 06 16
14.Griauzdė Gintautaskpt.2006 11 21
15.Jakštys Jurijusmjr.2006 11 21
16.Juozapavičius Tadasats. mjr.2006 11 21
17.Steponavičius Virginijus pulk. ltn.***
18.Raklevičius Vidmantaspulk. ltn.2007 10 17
19.*********
20.*********
21.*********


Sąrašas bei biografijos rengiamos vadovaujantis E.Raubicko knyga "Ženklas ant munduro". Biografijos papildomos šios svetainės administratorių. Apdovanotų asmenų po 1994 m. sąrašas parengtas tik iki 2007 metų.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis