Leidinių, CD, DVD aprašymai, apžvalga

Šis svetainės puslapis skirtas literatūros, CD, DVD apie Lietuvos Aviaciją aprašymams, komentarams, recenzijoms. Čia rasite Lietuvos Karo aviacijos, Aeroklubo tarpukariu leistų, bei šiuolaikinių - Lietuvos Aviacijos Muziejaus, kitų leidėjų knygų, žurnalų, CD, DVD aprašymus.

PERIODIKA
 
ViršelisAprašymas
LIETUVOS SPARNAI 1935-1940 m.

Šiame svetainės puslapyje rasite visų, 1935 - 1940 metais Lietuvos Aero Klubo leistų "Lietuvos Sparnų" viršelius, turinius ir atsisiuntimo nuorodas. Trumpai aprašyta leidinio atsiradimo, vystymosi istorija, redaktoriai ir kt. informacija
PLAČIAU

LIAUDIES SPARNAI 1940-1941 m.

1940-1941 metais Lietuvoje leistas aviacinis leidinys. Iki 1941 m. vasaros išleista 18 vnt.
PLAČIAU
SPARNAI 1969-1990 m.

PLAČIAU
LIETUVOS SPARNAI 1991-2003 m.

PLAČIAU

PLIENO SPARNAI

1970 - 1974 m. lietuvių, aviacijos propaguotojų E.Jasiūno, V.Pesecko, B.Gustaitienės iniciatyva leistas aviacinis metraštis. Išleisti 4 numeriai.
PLAČIAU
PLIENO SPARNAI

Lietuvos aviacijos muziejaus leidžiamas leidinys. 1992 - 2018 išleista 11 numerių.
PLAČIAU
KARYS

JAV 1950-1991 m. leistas žurnalas.
PLAČIAU


KNYGOS
ViršelisTrumpas aprašymas
Darius ir Girėnas. Dokumentai

Autoriai: N.Dariūtė, A.Gamziukas, G.Ramoška Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1991 Aprašymas: Dokumentai, laiškai, atsiminimai.
Likimo vingiai

Autorius: S.Stanaitis Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1992 Aprašymas: Karo lakūno, dim.kapitono Simo Stanaičio atsiminimai.
Karo lakūno pasakojimai

Autorius: L.Peseckas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1992 Aprašymas: Karo lakūno Leonardo Pesecko atsiminimai.
Karo lakūno pasakojimai

Autorius: L.Peseckas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 2006 Aprašymas: Karo lakūno Leonardo Pesecko atsiminimai.
Kovosiu kol gyvas

Autorius: J.Pyragius Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1993 Aprašymas: Jono Pyragiaus atsiminimai.
Sparnus jam davė Lietuva

Autorius: V.Dovydaitis Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1993 Aprašymas: V.Dovydaičio apybraiža apie karo lakūną S.Darių
Europa iš oro

Autorius: J.Namikas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1993 Aprašymas: Karo lakūno Juozo Namiko atsiminimai iš trijų ANBO eskadrilės aplink Europą 1934 metais. II leidimas.
Aviacija Lietuvoje 1919-1940m.
Autorius: A.Gamziukas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1993 Aprašymas:Trumpa Lietuvos aviacijos istorija 1919-1940 metais.
Gyvenimo skrydis
Autorius: J.Mikėnas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1994 Aprašymas: Karo lakūno Jono Mikėno atsiminimai
Lemta buvo išlikti
Autorius: V.Dovydaitis Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1994 Aprašymas: Lakūno, sklandytojo Vytauto Dovydaičio atsiminimai
Nuotykiai padangėje ir žemėje
Autorius: S.Baipšys Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1995 Aprašymas: Karo lakūno Stasio Baipšio atsiminimai
Lemties kilpa
Autorius: E.Ganusauskas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1996 Aprašymas: Apybraižos apie sovietinės okupacijos laikotarpio lietuvius aviatorius ir jų likimus
PLAČIAU...
Antanas Norėjo Būti Ore
Autorius: A.Gamziukas Leidėjas: Plieno Sparnai Leidimo metai: 1997 Aprašymas: Apybraiža apie Lietuvos Aviacijos kūrėją, Anbo konstruktorių, brigados generolą, inžinierių Antaną Gustaitį.
Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940

Autoriai: A. Gamziukas, G. Ramoška Leidėjas: Plieno sparnai LAM Leidimo metai: 1999 Aprašymas: Lietuvos karinės aviacijos (1919-1940) istorijos fotografijų albumas.
Palūžę sparnai

Autorius: S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius Leidėjas: Vilniaus Užtupo leidykla Leidimo metai: 1997 Aprašymas: 1919-1940 metais žuvę aviakatastrofose ir mirę kitomis aplinkybėmis Lietuvos lakūnai
Vytautas Peseckas

Autorius: R. Naužemys Leidėjas: Plieno sparnai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga Leidimo metai: 2007 Aprašymas: Monografija skirta JAV lietuviui, Lietuvos aviacijos puoselėtojui Vytautui Peseckui.

Autorius: Leidėjas: Leidimo metai: Aprašymas:
PLAČIAU...
Ženklas ant munduro

Autorius: E. Raubickas Leidėjas: Krašto apsaugos ministerija Leidimo metai: 2005 Aprašymas: Aviacijos garbės ženklo "Plieno sparnai" kavalierių biografinis žinynas
Darius ir Girėnas

Autorius: Leidėjas: Leidimo metai: Aprašymas:
PLAČIAU...
Darius ir Girėnas

Autorius: N. Dariūtė - Maštarienė Leidėjas:Šviesa Leidimo metai:1991 Aprašymas: Albumas skirtas Dariaus ir Girėno skrydžiu
Lietuvos Karo Aviacija 1919-1940

Autorius: A. Liekis Leidėjas: Lietuvos Mokslų Akademija Leidimo metai: 1999 Aprašymas: 760 puslapių monografija apie Oreivystės evoliuciją, Lietuvos karo aviaciją ir t.t.
Uragano kapitonas

Autorius: G. Sviderskytė Leidėjas: Artseria Leidimo metai: 2004 Aprašymas: Monografija skirta karo aviacijos lakūnui kpt. Romualdui Marcinkui
Lietuvos Aero Klubas 1927-1940 metais

Autorius: V. Ašmenskas Leidėjas: KAM, LAK Leidimo metai: 2007 Aprašymas: Plati Lietuvos Aero Klubo istorija 1927 – 1940 metais.
PLAČIAU...
Sparnuoti Lietuviai Darius ir Girėnas

Autorius: Leidėjas: Leidimo metai: Aprašymas:
PLAČIAU...
Litewskie Lotnictwo Wojskowe 1919-1940

Autorius: Waldemar Rezmer Leidėjas: Toronės M. Koperniko universitetas Leidimo metai: 1999 Aprašymas: Išsami Lietuvos Karinės Aviacijos 1919-1940 metais istorija lenkų kalba.
Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą

Autorius: D. Naujalienė Leidėjas: KAM Leidimo metai: 2008 Aprašymas: Monografija skirta Feliksui Vaitkui ir jo skrydžiui per Atlantą
Pirmasis lietuvių skridimas per Atlantą

Autorius: Z. Kondratas Leidėjas: Mintis Leidimo metai:1969 Aprašymas: Knyga apie Dariaus ir Girėno skrydį
Nutrūkę skrydžiai

Autorius: sud. J. Voronavičius Leidėjas:Į Laisvę Leidimo metai:1992 Aprašymas: Draugijos "Lakūnų kapai" leidinys Nr.1 skirtas supažindinti su draugijos veikla.
Šiauliuose, prie Talkšos ežero

Autorius: sud. J. Voronavičius Leidėjas:D-ja. "Lakūnų kapai" Leidimo metai:1994 Aprašymas: Draugijos "Lakūnų kapai" leidinys Nr.2, skirtas Šiaulių miesto karių kapams
Žuvome dėl Lietuvos

Autorius: sud. J. Voronavičius Leidėjas:D-ja. "Lakūnų kapai" Leidimo metai:1995 Aprašymas: Draugijos "Lakūnų kapai" leidinys Nr.3, skirtas Kauno Karmelitų kapinėse esantiems karių kapams.
Lakūnas Tomas Zauka

Autorius: sud. J. Voronavičius Leidėjas:D-ja. "Lakūnų kapai" Leidimo metai:1997 Aprašymas: Monografija skirta lakūnui Tomui Zaukai.
Karo lakūnai, kovoję dėl tėvynės laisvės

Autorius: A. Navaitis Leidėjas:Ciklonas Leidimo metai:2003 Aprašymas: Lietuvos karo lakūnų, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę biografinis vardynas
Aviacijos plk. ltn. Jonas Liorentas

Autorius: A. Jurevičiūtė Leidėjas:KAM, VDKM Leidimo metai:2009 Aprašymas: Albumas skirtas aviacijos plk. ltn. Jonui Liorentui
S. Darius ir S. Girėnas 1933-1983

Autorius: --- Leidėjas:Sparnai Leidimo metai:1983 Aprašymas: Bukletas skirtas Dariaus ir Girėno skrydžio penkiasdešimtmečiui
S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinis skrydis

Autorius: A. Gamziukas, E. Jasiūnas Leidėjas:Plieno sparnai Leidimo metai:1993 Aprašymas: Bukletas skirtas Dariaus ir Girėno skrydžio šešiasdešimtmečiui
Tėvynės sargyboje

Autorius: J. Vaičeliūnas Leidėjas:Autorius Leidimo metai:1955 Aprašymas:Karo lakūno kpt. Juozo Vaičeliūno atsiminimų knyga apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje metus.
Europa iš oro

Autorius: J. Namikas Leidėjas:LAK Leidimo metai:1939 Aprašymas: Karo lakūno Juozo Namiko atsiminimai iš trijų ANBO eskadrilės aplink Europą 1934 metais. I leidimas.
Mūsų sparnai. Lietuvos aviacijos istorija 1919-1929

Autorius: J. Pyragius Leidėjas: Aviacijos leidinys Leidimo metai: 1929 Aprašymas: Jubiliejinis leidinys skirtas Lietuvos aviacijos istorijos dešimtmečiui
Paukščių keliais

Autorius: J. Pyragius Leidėjas:LAK Leidimo metai:1933 Aprašymas: Knyga skirta pirmiesiems civilinės aviacijos žingsniams Lietuvoje
Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą

Autorius: J.Pyragius Leidėjas:LAK Leidimo metai:1934 Aprašymas: Priešlėktuvinės apsaugos pamokymai civiliams gyventojams
Aviomodeliai. Vadovėlis modelistams.

Autorius: E. Rozenbergas Leidėjas:LAK Leidimo metai:1934 Aprašymas: Pirmasis vadovėlis skirtas aviamodelizmui Lietuvoje.
Aeronautinė meteorologija

Autorius: B. Vaivada Leidėjas:Vyr. štabo spaudos ir šveitimo skyrius Leidimo metai:1931 Aprašymas: Aviacijai skirtas meteorologijos vadovėlis.
Aviacijos varikliai

Autorius: J. Mikėnas Leidėjas:Vyr. štabo spaudos ir šveitimo skyrius Leidimo metai:1934 Aprašymas: Vadovėlis skirtas aviacijos varikliams.
Parašiutas "SALVATOR D"

Autorius: versta iš italų kalbos Leidėjas: Karo av. technikos dalis Leidimo metai: 1936 Aprašymas: Parašiuto naudojimo instrukcija
Bombų mėtymas

Autorius: V. Reimontas Leidėjas: Vyr. štabo spaudos ir švietimo skyrius Leidimo metai: 1934 Aprašymas: Bombardavimo vadovėlis karo lakūnams.
Avigacijos vadovėlis I dalis

Autorius: V. Reimontas Leidėjas: Kariuomenės štabo, sp. ir šviet. skyrius Leidimo metai: 1938 Aprašymas: Oro navigacijos vadovėlis karo lakūnams.
Būsimasis karas ir aviacija

Autorius: A. Mačiuika Leidėjas: Lietos Aero Klubas Leidimo metai: 1934 Aprašymas: Aviacijos vandens analizė būsimuosiuose karuose
Aerodromų parinkimas

Autorius: V. Morkus Leidėjas: Vyr. štabo sp. ir švt. skyrius Leidimo metai: 1929 Aprašymas: Vadovėlis skirtas pradiniam lakūnų mokymui.
Du vardai granite

Autorius: red. Kazys Papečkys Leidėjas: Sakalas Leidimo metai: 1936 Aprašymas: Eilėraščių rinktinė Dariaus ir Girėno skrydžiu atminti
Lituanica

Autorius: A. Tautyla Leidėjas: Autorius Leidimo metai: 1934 Aprašymas: Eilėraščių rinkinys skirtas Dariaus ir Girėno skrydžiui.
Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas: A-56

Autorius: --- Leidėjas: Kar. štab. spaudos ir švietimo sk. Leidimo metai: 1937 Aprašymas: Statutas aviacijos ir artilerijos bendradarbiavimui
Lėktuvų pavojaus įspėjimo taisyklės: Av-4

Autorius: --- Leidėjas: Kar. štab. Spaudos ir švietimo sk. Leidimo metai: 1935 Aprašymas: Lėktuvo pavojaus įspėjimo taisyklės
Sparnuota Lietuva

Leidėjas: ATM Aviacijos būrelis
Leidimo metai: 1938
Aprašymas:
aviacinis fotografijų albumas

Autorius: Leidėjas: Leidimo metai: Aprašymas:

Autorius: Leidėjas: Leidimo metai: Aprašymas:

Autorius: Leidėjas: Leidimo metai: Aprašymas:

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis