Aleksandras Vachauzas

Karo lakūnas, aviacijos viršila
1907-?

Vrš.. Aleksandras Vachauzas gimė 1907 m.

Tarnavo Karo aviacijoje mechaniku.

1929 m. sausio 10 d. priimtas į lakūnų puskarininkių kursus prie Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyriaus ir juos gruodžio 20 d. sėkmingai baigė. Paskirtas lakūnu į 2-ąją eskadrilę. Skraidė lėktuvais SVA-10.

Vėliau, apie 1935 m. perkeltas lakūnu į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1936 m. aviacijos šventėje Kaune demonstravo trijų naikintuvų FIAT CR.20, „surištų virvėmis", grupinį pilotažą. Kaip patyręs karo lakūnas buvo paskirtas instruktoriumi į Karo aviacijos mokyklą.

1936 m. aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos aviacijos būrio steigime.

1937 m. lapkričio 29 d. išrinktas į Kauno 1-osios rinktinės Aviacijos būrio tarybą.

1939 m. birželio 4 d. Šaulių rinktinės 20-ečio proga vrš. A. Vachauzas lėktuvu Klemm K1-35B skrido į Uteną ir Ukmergę pasveikinti šaulių būrio. 1939 m. balandžio 23 d. šaulių aviacijos būryje supažindino su skrydžiais naujus būrio narius. 1939 m. pabaigoje buvo suformuotos kelios mokomosios grupės, kurių vienai vadovavo instruktorius vrš. A. Vachauzas.

Sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo lakūnu 7-ojoje (naikintuvų) eskadrilėje. Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 978 val.


APDOVANOTAS:

Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1936 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis