Aleksandrs Tomass
Latvijos karo lakūnas, aviacijos majoras
1902-1960


Aleksandrs Tomass gimė 1902m. sausio 1 d. Jelgavoje. Baltosios armijos sudėtyje dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, buvo sužeistas ir evakuotas į Egiptą.

1921 m.
grįžo į Latviją, tarnavo 9-jame Rezeknės pėstininkų batalione. Perkeltas į Aviacijos pulką.

1926 m. baigė Aviacijos mokyklos oro žvalgų kursą, suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1928 m. rugpjūčio 22 d. atliko solo skrydį lėktuvu Letov Š.16. Vėliau tarnavo Aviacijos pulko vado adjutantu, 7-os žvalgybos eskadrilės vadu Krustpilyje, 6-osios žvalgybos eskadrilės vadu Gulbenėje. Suteiktas kapitono laipsnis.

1936 m. birželio 22 d. - liepos 6 d. dalyvavo lėktuvų „Fairey Seal" skrydyje aplink Šiaurės Europą. Sovietinės okupacijos metais tarnavo sovietinio 24-jo teritorinio korpuso aviacijos eskadrilėje Gulbenėje. Prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, organizavo 39 eskadrilės karių pasitraukimą į mišką, siekdami išvengti evakuacijos į Rusiją.

Vokiečių okupacijos pradžioje 1941 m. vadovavo policijos batalionui.

1943 m. perkeltas į Liuftvafės latvių naktinių bombonešių eskadrilę. Po karo įkalintas karo belaisvių stovykloje Cedelheime. Vėliau gyveno Zedorfe Vakarų Vokietijoje.

1947 m. emigravo į Angliją, 1953 m. persikėlė į Australiją.

Mirė 1960 m. liepos 23 d. Sidnėjuje.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis