Mjr. A.Stašaičiui atminti
KAUNE ATIDENGTA MEMORIALINĖ LENTA
MJR. ANTANO STAŠAIČIO ATMINIMUI


Antanas Stašaitis, aviacijos majoras - vienas iš pirmųjų nepriklausomos Lietuvos lakūnų. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į aviaciją. 1919 m. liepos mėn. paskirtas į pirmąją pilotų grupę. 1919 m. spalio 21 d. atliko pirmą savarankišką skrydį. 1920 m. 2-osios eskadrilės vado padėjėjas. 1922 m. liepos 4 d. Karo lakūnų kursus baigė pirmieji 6 Lietuvos karo aviacijos lakūnai, tarp jų ir A. Stašaitis. 1923 m. kapitonas A. Stašaitis tapo 3-osios eskadrilės vadu. Jis kartu su kartu su A. Gustaičiu ir kitais legendiniais lietuvių lakūnais kūrė Lietuvos aviaciją.
Atlikęs 1570 skrydžių, 1934 m. išėjo į atsargą. Antanas Stašaitis - 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, 1944 m. NKVD suimtas, 1948 m. mirė sovietiniame lageryje Archangelske. Kur palaidotas - nežinoma.


2009 metų, rugpjūčio 24 d. Lakūnų plente Kaune prie 55-uoju numeriu pažymėto namo atidengta memorialinė lenta tarpukario karo aviacijos lakūnui majorui Antanui Stašaičiui atminti. Šiame name karininkas gyveno 1926–1944 metais; jame kurį laiką butą nuomojosi ir kitas garsus tarpukario karo lakūnas kapitonas Romualdas Marcinkus.

Atminimo lentą atidengė A. Stašaičio dukra Danutė Stašaitytė, LKOP vyr. puskarininkis Vidas Ambultas ir Viešųjų ryšių vyr. specialistas Gintautas Deksnys. Lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir kalbėjo lakūno vaikaitė Laimutė Vaidelienė, marti Eugenija Stanaitienė, Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas, muziejininkas Gytis Ramoška, LR Seimo nario Ryto Kupčinsko vardu kalbėjo jo padėjėja Raminta Baltuškienė, Aleksoto seniūnė Liukrecija Navickienė ir kt..

Po atminimo lentos atidengimo svečiai nuvyko ir padėjo gėlių, bei uždegė žvakutes Aviatorių memoriale, šalia Aviacijos muziejaus.

Atminimo lentos autorius - skulptorius Juozas Šlivinskas, architektas Kęstutis Linkus. Finansavo Kauno miesto savivaldybė ir majoro giminės.


FOTOGRAFIJOS


Paspaudus norimą fotografiją, ji padidės

Fotografijos N.Korbuto ir R.Stašaičio 2009 08 24

• Av.mjr. A.Stašaičio prisiminimai
• Av.mjr. A.Stašaičio fotoalbumas
• Av.mjr. A.Stašaičio biografija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis