„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Įvykių chronologija


Ruošimasis
Data
Įvykiai
1932.06.18S.Darius ir S.Girėnas perka lėktuvą Bellanca CH-300 Pacemaker
1932.07.11Atsišaukimas Amerikos lietuvių laikraščiuose „Mes skrisime iš Niujorko į Kauną“.
1932.07.13Sudaroma visuomeninė organizacija aukoms rinkti – skridimo Rėmėjų komitetas ir skridimo Fondo globėjų komitetas.
1932.08.07Čikagoje surengiama pirmoji aviacijos šventė aukoms rinkti.
1932.08.25Aviacijos šventė Kenošoje (miestas 80 km į šiaurę nuo Čikagos, Viskonsino valstijoje).
1932.08.31–
1932.11.06
Aviacijos šventės Scrantone, Filadelfijoje ir Baltimorėje (visi Pensilvanijos valst.), Lindene (Niuarkas, Niu-Džersio valst.) Vusteryje (Worcester) ir Bostone (Masačusetso valst.), Broktone (Brocton, Niujorko valst.), Vilksbaryje (Wilkes-Barre,) ir Pitsburge (Pensilvanijos valst.), Klyvlende (Ohajo valst.), Detroite (Mičigano valst.)
1932.12.05–
1932.12.31
Vojažas su automobiliu po miestus, kuriuose gyveno lietuviai (nuo Čikagos iki Rytų pakrantės). Tikslas – lėšų rinkimas skrydžiui.
1932.12.10 ir
1932.12.27
Derybos New Castle su Džiuzepe Bellanca dėl lėktuvo perdirbimo transatlantiniam skridimui.
1933.01.12–
1933.01.17
S.Darius ir S.Girėnas su lėktuvu „Belanka“ treniruojasi skraidymą pagal prietaisus.
1933.01.13 ir
1933.01.18
Derybos su Lairdu dėl lėktuvo perdirbimo transatlantiniam skridimui.
1933.01.20Pasirašoma sutartis su Lairdu ir lėktuvas priduodamas perdirbimui.
1933.01.23S.Darius išvyksta gydytis į Floridą.
1933.01.23–
1933.02.06
Pakeliui į Floridą S.Darius tvarko skridimo reikalus. Lanko atskirų miestų rėmėjų komitetus, dalyvauja skrydžio propagandos vakaronėse, renka lėšas skridimui, perka sekstantą, laikrodžius.
1933.02.10–
1933.03.28
S.Darius gydosi Floridoje. Mokosi astronavigacijos.
1933.03.15S.Darius rašo laišką į Vašingtoną dėl skridimo leidimo.
1933.03.30 S.Darius grįžta į Čikagą.
1933.04.15Galutinai nusprendžia lėktuvą pavadinti Lituanica.
1933.04.24Pirmas lėktuvo bandymas po perdirbimo.
1933.04.25–
1933.04.28
Lėktuvo bandymai.
1933.04.30Atidedamos lėktuvo krikštynos dėl labai blogo oro.
1933.05.03–
1933.05.05
Atliekami baigiamieji lėktuvo perdirbimo darbai Lairdo dirbtuvėse.
1933.05.05S.Dariaus ir S.Girėno išleistuvių iš Čikagos vakaronė S.Dariaus seserų restorane.
1933.05.06Aviacijos diena ir „Lituanikos“ krikštynos Čikagos aerodrome.
1933.05.07S.Darius ir S.Girėnas išskrenda iš Čikagos į Niujorką. Vakare nusileidžia Niuarke, dėl sutemų nepasiekę Niujorko.
1933.05.08Iš Niuarko nuskraidina lėktuvą į Niujorko Floid Bennet aerodromą.
1933.05.10–
1933.06.19
Baigiamieji lėktuvo paruošimo darbai transatlantiniam skrydžiui.
1933.05.13Įrengiami kompasai.
1933.05.23Įrengiamas krypties gyroskopas.
1933.05.25Įrengiamas aviahorizontas.
1933.06.01Simbolinių išleistuvių iš Niujorko vakaronė.
1933.06.02Kompasų patikrinimas Standart Aircraft Instrument CO korporacijoje.
1933.06.03Amerikiečių lakūnas Dž.Maternas (Jimmie Mattern) išskrido kelionei aplink Žemės rutulį. Pirmas etapas per Atlantą analogiškas Lituanikos skrydžiui.
1933.06.03Skrendama pirkti naujo propelerio į Hamilton Standart stell Propeller Co.
1933.06.05Skraidoma virš Niujorko dangoraižių fotografavimuisi.
1933 birž. ir
liepos mėn. pradžia
Kai kurių Amerikos lietuvių laikraščių kritika ir neigiami straipsniai S.Dariaus ir S.Girėno atžvilgiu dėl to, kad neskrenda ir laukia „gero oro“.
1933.06.09S.Dariaus laiškas į JAV Komercijos departamentą dėl skridimo leidimo.
1933.06.17Lėktuvo bandymas su 80 % krūviu.
1933.06.19Paskutinis lėktuvo išbandymas, patikrinant kompasus ir kitus prietaisus. S.Darius pareiškia, kad dabar jau išskridimas priklauso tik nuo oro.
1933.06.20–
1933.07.14
Tinkamo oro skridimui laukimas.
1933.07.07S.Darius atlieka astronavigacijos pasipraktikavimą, nustatydamas geografinę padėtį pagal Saulės ir Mėnulio matavimus.
1933.07.11S.Darius telegrafuoja į Vašingtoną dėl skridimo leidimo.
1933.07.12–
1933.07.13
Lakūnai atlieka skridimus su „Lituanika“. Tikslas – „išjudinti“ motorą, pasitreniruoti ir patikrinti navigacijos prietaisus.
1933.07.12S.Darius atlieka astronavigacijos pratimą nustatyti geografinę padėtį pagal žvaigždės Caph (antra pagal ryškumą Kasiopėjos žvaigždyno žvaigždė) matavimus.
1933.07.13Telefoninis pokalbis su Vašingtonu dėl skridimo leidimo. Iš Niūfaundlendo leidimas jau buvo gautas.

Skrydis
Data
Įvykiai
1933.07.15
5:10 (9:10 UT)
Amerikiečių lakūnas Vilis Postas (Wiley Post) pakilo iš FBF aerodromo kelionei aplink Žemės rutulį.
1933.07.15
6:24 - 10:24 UT
„Lituanika“ startavo iš FBF aerodromo skrydžiui per Atlantą į Kauną.
UT Universal Time – Grinvičo laikas
1933.07.15
14:10 UT
„Lituanika“ palieka Jungtinių Valstijų teritoriją – praskrenda pro Grand Manan salą.
1933.07.15
17:41 UT
„Lituanika“ pasiekia Niūfaundlendą.
1933.07.15
19:10 UT
Lakūnai Niūfaundlende prie Grand Falls miestelio išmeta kaspinu perjuostą smėlio maišelį su rašteliu: Wire collect Associated News New York airplane Lituanica NR 688E all well and regards. Signed Stephen Darius Stanley Girėnas G C T 1910 July 15 th 1933.
1933.07.15
apie 20 val. UT
„Lituanika“ palieka Amerikos žemyną – išskrenda iš Niūfaundlendo į Atlanto vandenyną.
1933.07.15
apie 23:30 UT
Saulėlydis.
1933.07.16
apie 0:00 UT
Pasibaigia vakaro prieblanda. „Lituanika“ pradeda skristi nakties tamsoje.
1933.07.16
apie 1 val. UT
Astronavigaciniai Denebo (ryškiausia Gulbės žvaigždyno žvaigždė) skaičiavimai.
1933.07.16
apie 2:30 UT
Sutinka lietaus zoną. Galimai pasuko šiauriau nuo maršruto, link Škotijos tam, kad aplenktų lietaus zoną.
1933.07.16
apie 3:30 UT
Atžymėjimas žemėlapyje „11000“. Tikriausiai 11000 pėdų (3300 m) aukštis. Galimai „Lituanika“ pakilo ir skrido tokiame aukštyje, kad praskristų pro lietaus zoną „per viršų“.
1933.07.16
apie 5:30 UT
Pradeda švisti.
1933.07.16
apie 6 val. UT
Saulėtekis.
1933.07.16
apie 13 val. UT
Galimai pasiekia Europos krantus – Airiją. Galbūt Škotiją (jei skrido šiauriau).
1933.07.16
apie 14 val. UT
Pabaigia benziną iš didžiųjų liemens bakų.
1933.07.16
apie 19:30 UT
Saulėlydis. Vokietijos (ir Lietuvos) laiku – 20:30.
Toliau visur laikas Vokietijos (ir Lietuvos) – UT+1 val.
1933.07.16
apie 21 val.
Pasibaigia vakaro prieblanda. „Lituanika“ toliau skrenda nakties tamsoje.
1933.07.16
apie 23:00
„Lituanika“ praskrenda Štargardą (Stargard). Lėktuvas užfiksuotas pagal motoro ūžesį. Nuskrido šiaurės rytų kryptimi.
1933.07.16
apie 23:20
„Lituanika“ sutiko audros frontą išsidriekusį šiaurės-pietų kryptimi. Galimai ieškodama kaip nors prasimušti pro audrą, pasidavė į pietus.
1933.07.17
apie 0:15
„Lituanika“ skrenda virš Berlincheno. Apsuka porą ratų pasišviesdama bengališka ugnimi.
1933.07.17
apie 0:20
„Lituanika“ nuo Berlincheno nuskrenda į pietvakarius, maždaug Berlyno kryptimi.
1933.07.17
apie 0:30
„Lituaniką“, skrendančią aplink Kuhdamo kaimą, pastebi kaimo gyventojas Herbertas Griebenas.
1933.07.17
0:36
Katastrofa. „Lituanika“ įsirėžia į mišką.


Po katastrofos
Data
Įvykiai
1933.07.17
apie 5 val.
Sudužusią miške „Lituaniką“ surado grybautojos.
1933.07.17
apie 8-9 val.
Apie lėktuvo katastrofą sužino Berlyno oro policija. Oro policijos karininkai majoras Hatendorfas (Hattendorff) ir vyr. leit. Baumertas (Baumert) išvyksta į katastrofos vietą.
1933.07.17
apie 11 val.
Majoras Hatendorfas nustato, kad katastrofą patyrė lėktuvas Nr. 688E pavadintas „Lituanica“, žuvo du Amerikos piliečiai Steponas Darius ir Stasys Girėnas (Girch).
1933.07.17
apie 13 val.
Lietuvos ambasadoje Berlyne ir ELTOS atstovybėje sužinoma, kad „Lituanika“ patyrė katastrofą ir lakūnai S.Darius ir S.Girėnas žuvo.
1933.07.17
apie 13:30
ELTOS korespondentas Vladas Kaupas išvyko į katastrofos vietą.
1933.07.17
apie 15:30
Vokietijos ambasada Kaune informavo ELTĄ apie „Lituanikos“ katastrofą.
1933.07.17
apie 17 val.
Lietuvoje buvo paskelbta apie „Lituanikos“ katastrofą ir lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno žūtį.
1933.07.17
apie 17:45
Į katastrofos vietą iš Kauno traukiniu išvyko Lietuvos Aeroklubo atstovai Vladas Morkus ir Kęstutis Bulota.
1933.07.17
apie 19:30
Į katastrofos vietą iš Berlyno atvyko Lietuvos ambasados darbuotojai B.Paliokas, V.Maziliauskas ir J.Andriušis.
1933.07.18
apie 8-9 val.
Katastrofos vietoje apsilanko iš Lietuvos atvykę LAK-o atstovai V.Morkus ir K.Bulota.
1933.07.19S.Dariaus ir S.Girėno palaikai vokiečių bendrovės „Deruluft“ lėktuvu atskraidinti į Kauną.
1933.07.20Stepono Dariaus ir Stasio Girėno simbolinės laidotuvės-palydėtuvės į kapines Kaune. Karstai paliekami kapinių koplyčioje.
1933.07.22Sudaroma Tarpžinybinė (Tarpvadybinė) komisija a. a. lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno palaikams globoti. Nariai: Vidaus reikalų viceministras pulk. B.Štencelis, Karo aviacijos viršininkas pulk. S.Pundzevičius, generolas V.Nagevičius, pulk. A,Gustaitis, ELTOS direktorius E.Turauskas, kapitonas V.Morkus, inž. K.Bulota.
1933.07.23Karstai su S.Dariaus ir S.Girėno palaikais iš Kauno kapinių koplyčios pervežti į VDU medicinos fakulteto rūmus, Teismo ir socialinės medicinos institutą.
1933.07.24Teismo medicinos institute atliktos S.Girėno ir S.Dariaus lavonų apžiūros. Ekspertai: med. dr. doc. K.Oželis ir med. dr. prof. J.Žilinskas.
1933.07.24Sudaroma Aviacijos pakomisė (komisija) „Lituanikos“ katastrofos priežastims ištirti. Nariai: A.Gustaitis, V.Reimontas ir V.Morkus, kviestinis ekspertas A.Gavelis.
1933.07.24Iš Vokietijos traukiniu atgabentos „Lituanikos“ nuolaužos. Sudaromas išlikusių lėktuvo dalių inventorizavimo sąrašas.
1933.07.27Vytauto Didžiojo Karo muziejuje atidaryta „Lituanikos“ nuolaužų bei S.Dariaus ir S.Girėno daiktų ekspozicija.
1933.07.27Lietuvos aeroklubas Kauno vasaros teatre surengė S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio pristatymą-pranešimą. Buvo paskelbtos ir preliminarios katastrofos priežastys.
1933.07.29„Lietuvos aide“ plačiai aprašytas liepos 27 d. LAK-o minėjimas.
1933.07.29Lietuvos ambasadai Berlyne įteikiamas vokiečių katastrofos tyrimo dokumentas – PRANEŠIMAS. Vėliau šis PRANEŠIMAS pateko Tarpžinybinėn komisijon, bet visuomenei paskelbtas nebuvo.
1933.08.08„Lietuvos žiniose“ ir „Lietuvos aide“ paskelbiamas ELTOS korespondento V.Kaupo interviu su Berlyno oro policijos majoru Hatendorfu, kuris vykdė „Lituanikos“ katastrofos tyrimą. Faktiškai papasakojimo būdu buvo pateiktos vokiečių PRANEŠIMO išvados. Taip pat paskelbtas Kuhdamo kaimo gyventojo, mačiusio „Lituanikos“ paskutines skridimo minutes, pasakojimas.
1933.08.30Aviacijos komisija „Lituanikos“ katastrofos priežastims tirti baigia darbą. Komisija surašo Lituanikos žuvimo priežasčių AKTĄ.
1933.10.07Laikraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbiamas Aviacijos komisijos „Lituanikos“ katastrofos priežastims tirti AKTAS. Spalio 9 d. AKTAS paskelbiamas „Lietuvos aide“.Sudarė Gintautas Kačergius
2018-06


* * * * *


EITI į sekantį ciklo straipsnį > > > LITUANIKOS SKRYDIS. Belanka virsta Lituanika

GRĮŽTI į straipsnių ciklą > > > LITUANIKOS SKRYDIS


* * * * *


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis