S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987

8-as pusl.

S.Dariaus lavono rentgenogramų sąrašas

1. Dešinioji šoninė galvos rentgenograma
2. Galvos tiesioji pakaušinė rentgenograma
3. Kairės piramidės rentgenograma Šiulerio projekcijoje
4. Kaklo ir krūtinės ląstos tiesioji užpakalinė rentgenograma
5. Krūtinės ląstos apatinės dalies ir juosmens tiesioji užpakalinė rentgenograma
6. Dubens tiesioji užpakalinė rentgenograma
7. Kryžinių klubo sąnarių kairioji įstrižinė rentgenograma
8. Krūtinės-juosmens-kryžinės srities dešinioji šoninė rentgenograma
9. Dešiniojo žasto užpakalinė rentgenograma
10. Kairiojo žasto užpakalinė rentgenograma
11. Dešinio dilbio ir plaštakos rentgenograma
12. Kairiojo dilbio ir plaštakos rentgenograma
13. Dešinės šlaunies tiesioji užpakalinė rentgenograma
14. Dešinės šlaunies šoninė rentgenograma
15. Kairės šlaunies tiesioji užpakalinė rentgenograma
16. Kairės šlaunies šoninė rentgenograma
17. Abiejų kelių tiesioji užpakalinė rentgenograma
18. Abiejų blauzdų tiesioji užpakalinė rentgenograma
19. Dešinės blauzdos šoninė rentgenograma
20. Kairės blauzdos šoninė rentgenograma
21 Abiejų pėdų planetarinė rentgenograma

S.Girėno lavono rentgenogramų sąrašas

22. Galvos tiesioji priekinė rentgenograma
23. Galvos dešinioji šoninė rentgenograma
24. Pritaikomoji kaktikaulio žvyno kairės pusės rentgenograma
25. Kaklo ir krūtinės ląstos tiesioji užpakalinė rentgenograma
26. Apatinės krūtinės ląstos dalies ir juosmens tiesioji užpakalinė rentgenograma
27. Dubens tiesioji užpakalinė rentgenograma
28. Krūtinės-juosmens-kryžinės srities dešinioji šoninė rentgenograma
29. Dešiniojo žasto užpakalinė rentgenograma
30. Kairiojo žasto užpakalinė rentgenograma
31. Dešinio dilbio ir plaštakos rentgenograma
32. Kairiojo dilbio ir plaštakos rentgenograma
33. Dešinės šlaunies tiesioji užpakalinė rentgenograma
34. Dešinės šlaunies šoninė rentgenograma
35. Kairės šlaunies tiesioji užpakalinė rentgenograma
36. Kairės šlaunies šoninė rentgenograma
37. Abiejų kelių tiesioji užpakalinė rentgenograma
38. Abiejų blauzdų tiesioji užpakalinė rentgenograma
39. Kairiojo kelio sąnario tiesioji užpakalinė rentgenograma
40. Kairiojo kelio sąnario šoninė rentgenograma
41. Abiejų pėdų planetarinė rentgenograma
42. Dešiniojo žastikaulio užpakalinė rentgenograma
43. Dešiniojo žastikaulio šoninė rentgenograma
44. Kairiojo šlaunikaulio užpakalinė rentgenograma
45. Kairiojo šlaunikaulio šoninė rentgenograma

Šaltinis:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / N. Dariūtė-Maštarienė, A.Gamziukas, G.Ramoška, psl. 129.

El. publikavimui parengė G.Kačergius, 2018

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987


* * * * *


GRĮŽTI į dokumentų sąvadą > > > LITUANIKOS katastrofos priežasčių tyrimas

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis