Petras Kreivys
Karo lakūnas, aviacijos viršila
1907-2000


Vrš. Petras Kreivys gimė 1907 m. sausio 20 d. Upytėje, Panevėžio aps.

1928 m. pavasarį prie Aukštųjų karininkų kursų organizuoti lakūnų puskarininkių kursai, kuriuose mokytis norą pareiškė 40 kandidatų.

1929 m. sausio 10 d. priimtas į lakūnų puskarininkių kursus, juos gruodžio 20 d. sėlaningai baigė. Buvo paskirtas tarnauti į 2-ąją (žvalgybos) oro eskadrilę. Skraidė lėktuvais SVA-10, vėliau - ANBO-IV.

1935 m. pavasarį perkeltas į Karo aviacijos mokyklą instruktoriumi Mokinių lakūnų buvo labai gerbiamas už taktą, reiklumą ir sugebėjimą mokyti. Iki 1940 m. birželio 15 d. sovietinės okupacijos paruošė 2 karininkų, 3 kariūnų ir 2 puskarininkių lakūnų laidas. Per savo skraidymo karjerą skraidė 1800 val.

1940 m. spalio 12 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso atskirąją eskadrilę lakūnu.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, kitą dieną su eskadrilės lakūnais nuskrido iš Ukmergės į Pabradę. Čia grupė lakūnų (tarp jų ir P. Kreivys) nepakluso įsakymui skristi į Gomelį ir pasuko atgal. Nutūpė Siesikuose, pateko į vokiečių nelaisvę. Kalėjo karo belaisvių stovykloje Hamburge, Vokietijoje. Po pusės metų grįžo į Lietuvą. Pokario metais areštuotas, buvo tremtyje.Grįžęs į Lietuvą iki pensijos dirbo staliumi Kauno Lietkoopsąjungos statybinėje organizacijoje. Dalyvavo aviacijos veteranų veikloje. Gyveno Kaune, vėliau Ukmergėje.

Mirė 2000 m. sausio 19 d., palaidotas Užusalių kapinėse, Kauno raj.

APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1936 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis