Propelerių Kryžiai
Lietuvos Karo Aviacijos ir Aero Klubo lakūnai
žuvę 1919-1940 metų laikotarpiuEil. Nr.Vardas PavardėŽuvimo dataŽuvo su
1.Vyr. ltn.Šulcas Fricas1919.09.28Halb CL.IV
2.Ltn.Rauba Vytautas1920.05.12Halb CL.IV
3.Ltn.Kumpis Juozas1920.10.10LVG C.VI
4.Kaputauskas Aleksandras1921.06.15Halb CL.IV
5.J.Inž. Vacetas Eduardas1921.06.15Halb CL.IV
6.Virš.Kačiušis Jonas1922.04.29Alb C.III
7.Ltn. Zakšauskas Kazys (žvalgas) 1922.04.29Alb C.III
8.Ltn. Stelmokas Pranas1923.06.20SVA-10
9.Virš.Kraucevičius Borisas1924.07.31Halb C.V
10.Ltn. Maila Kazys1924.08.01Halb C.V
11.Vyr.ltn.inž. Dobkevičius Jurgis1926.06.08Dobi-III
12.Vyr.ltn. Mačiokas Vincas 1927.07.16Š.20L
13.Vyr.psk. Mažonas Mikas1928.07.18SVA-10
14.Vyr.ltn. Tumelis Jonas (žvalg.) 1928.07.18SVA-10
15.Kpt. Nastaras Jonas1929.06.20A-12O
16.Kpt.Kuncaitis Antanas1929.09.19SVA-10
17.Vyr.ltn. Vedeika Antanas (žvalg.)1929.09.19SVA-10
18.Vyr.psk. Ačas Vladas1930.05.24SVA-10
19.Virš. Kairaitis Antanas1930.06.13Š.20L
20.Vyr.psk. Stankūnas Jonas1930.10.20Fokker D.VII
21.Ltn. Mačkus Erikas1931.05.16Š.20L
22.Ltn. Stukas Albinas1933.07.13Fokker D.VII
23.Kpt. Darius Steponas 1933.07.17Bellanca CH-300
24.Ltn. Girėnas Stasys1933.07.17Bellanca CH-300
25.Lak.mok. Meškėnas Leonas1934.06.25Š.20L
26.LAK lakūnas Juodis Vaclovas1934.08.26ANBO II
27.Ltn. Kvietinskas Pranas1935.02.11Fiat CR.20
28.Kar.asp.inž. Klygis Alfonsas1935.08.28ANBO III
29.Kpt. Nakrošis Povilas 1936.05.20Fiat CR.20
30.Vyr.psk. Sargautas Vytautas1936.06.02ANBO IV
31.Ltn. Skaržinskas Antanas 1936.09.25Fiat CR.20
32.Ltn. Šabonas Bronius1936.10.15Fiat CR.20
33.Ltn. Rinbutas-Oželis Antanas1937.08.21A-120
34.Jaun.psk. Palskys Albinas1937.08.21A-120
35.Jaun.psk. Masiulis Jonas1937.10.16D.501L
36.Lak.mok. Smetona Kazys1938.04.27Fiat CR.20
37.Jaun. ltn. Vidūnas Jonas1938.06.02ANBO IV
38.Jaun. psk. Vilkaitis Juozas1938.06.02ANBO IV
39.Lak.mok. Sruogis Vladas1938.08.24AVRO-626
40.Psk. Tamošaitis Pranas1939.05.15Iškrito iš lėktuvo
41.LAK lak. Kvietkauskas Pranas1939.08.24Sklandytuvas "Šilkasparnis"

Susiję straipsniai:• A. GAMZIUKAS - LAKŪNŲ KAPAI KAUNO MIESTO KAPINĖSE
Algirdo Gamziuko straipsnis - „Propelerių kryžiai“. Spausdintas knygoje Jonas Voronavičius (sud.) „Žuvome dėl tėvynės“


• A. DOBROVOLSKIS, M. LENDRAITIS - APIE LAKŪNUS ŽUVUSIUS KAUNE
Andriaus Dobrovolskio, Martyno Lendraičio straipsnis "Aleksoto Kalno Istorija".

• LAKŪNŲ PALAIDOJIMO VIETOS

• TYRIMAS: AVIAKATASTROFOS IR JŲ METU ŽUVĘ ASMENYS
Lietuvoje 1919-1940 m. įvykusios aviakatastrofos ir jų metu žuvę asmenys

• BARTNINKŲ TRAGEDIJA
1938-06-02 ANBO-IV aviakatastrofa prie BartninkųAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis