Čypas Vytautas


Aviacijos jaun. leitenantas.

1914 - 2004


1914 11 30 Petrograde gimė Čypas Vytautas. Baigė Aukštosios technikos mokyklos Mechanikos skyrių.

1936 09 19 Kauno aps. komendantūros pašauktas į karinę tarnybą.

1937 09 15 baigęs Karo mokyklą (XII asp. laid.) ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą. Dirbo Susisiekimo ministerijos geležinkelio dirbtuvėse Kaune.

Po karo emigravo ir gyveno Niujorke.

Mirė 2004 02 04, palaidotas Holy Sepulchre Cemetery, Rochester, Monroe County, New York, JAV.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis