Carr Charles Roderick1891-1971
Aviacijos majoras.


CARR C. R., Anglijos kariuomenės majoras.

1919 11 15 priimtas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į Aviacijos dalį.

1919 11 28 - 1920 02 18 laikinai ėjo Aviacijos dalies vado pareigas.

1920 02 12 iš kariuomenės atleistas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis