Vladimirs Korobovskis
Karo lakūnas, pulkininkas leitenantas
1890-1941


Plk. ltn. Vladimirs Korobovskis gimė 1890 m. Pskovo gubernijos Ostrovo mieste (Rusija).

1914 m. spalio 1 d. įstojo į Pavelo karo mokyklą.

1915 m. vasario 2 d. baigė mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis.

1915 m. vasario 7 d. įrašytas į 97-ąjį rezervo batalioną. Tų pačių metų liepos mėnesį išsiųstas į Oreivystės mokyklą kaip karininkas, o spalio mėnesį ją baigė.

1915 m. spalio 20 d. išsiųstas į naujai formuojamą Oreivystės mokyklą 6-ojoje armijoje.

1915 m. gruodžio 3 d. išsiųstas į Gatčinos aviacijos mokyklą. Ją baigęs 1916 m. gegužės 12 d. įgijo karo lakūno kvalifikaciją.

1916 m. gegužės 18 d. paskirtas į 2-osios armijos Aviacijos dalį lakūnu.

1917 m. gegužę suteiktas poručiko laipsnis.

1918 m. liepą Raudonojoje armijoje perkeltas į 2-ąją aviacijos dalį.

1919 m. balandžio 10 d. paskirtas technikos instruktoriumi.

1919 m. gruodžio 26 d. perkeltas į 45-ąją aviacijos dalį, į lakūno pareigas.

1920 m. vasario 21 d. perskrido iš Sovietų Rusijos į Rezeknę.

1920 m. gegužės 10 d. pradėjo tarnauti Latvijos kariuomenės Aviacijos parko 2-ajame skyriuje lakūnu.

1920 m. liepos 30 d. paskirtas 2-osios aviacijos dalies vadu.

1923 m. spalio 4 d. patvirtinus naujus etatus, tapo koreguotoju, eskadrilės vadu.

1924 m. gruodžio 1 d. išsiųstas į karininkų artileristų kursus.

1926 m. rugsėjo 29 d. Aviacijos divizionas pavadintas pulku.

1926 m. lapkričio 18 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

1929 m. rugsėjo 12 d. paskirtas Aviacijos mokyklos Žvalgų skyriaus viršininku.

1931 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas Aviacijos mokyklos 1-ojo skyriaus viršininku.

1933 m. lapkričio 20 d. perkeltas į Technikos diviziją štabo mokymo vadovu.

1935 m. rugpjūčio 24 d. dėl etatų mažinimo atleistas iš einamų pareigų.

1940 m. spalio 12 d. NKVD areštuotas, įkalintas Lefortovo kalėjime Maskvoje.

1941 m. spalio 16 d. sušaudytas.

APDOVANOTAS:
Rusijos imperijos, Latvijos valstybiniais apdovanojimais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1931 m.),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis