Butkus KazysAviacijos kapitonas.
1906 - ?


1906 04 26 Viekšniuose, Mažeikių aps. gimė Butkus Kazys. Baigė Viekšnių g-jos 4 klases.

1923 10 26 įstojo į Karo mokyklą.

1926 09 09 ją baigęs (VIII laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 8 pėst. pulką 3 kuopos jaun. karininku.

1926 11 01 paskirtas 6 kuopos jaun. karininku.

1930 10 31 perkeltas į mokomąją kuopą jaun. karininku.

1931 05 30 pakeltas į leitenantus.

1931 07 01 paskirtas 6 kuopos vyr. karininku.

1934 08 31 perkeltas į karo aviaciją, paskirtas priešlėktuvinės kuopos būrio vadu.

1935 09 02 paskirtas 1 aerodromo kuopos vyr. karininku.

1935 12 01 šios kuopos vadu.

1935 12 31 suteiktas kapitono laipsnis.

1937 04 01 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1940 02 09 paskirtas Mažeikių šaulių rinktinės šaudymo sporto vadovu.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis