Brazdžionis Kazys
1900 - 1972


1900 03 10 Sankt Peterburge gimė Brazdžionis Kazys. Baigė Oršos realinės mokyklos 6 klases.

1919 06 18 savanoriu įstojo į Lietuvos karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16 ją baigęs puskarininkio laipsniu paskirtas į Inžinerijos dalį.

1920 03 01 paskirtas 3 rūšies specialistu.

1920 05 10 pakeltas į karininkus - Inž. leitenantus.

1920 0615 paskirtas 7 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku.

1920 11 06 2 raitelių pulko 1 bei 2 eskadrono jaun. karininku.

1921 07 01 paskirtas ryšių komandos viršininkas.

1921 11 12 paskirtas Kavalerijos div. štabo rikiuotės adjutantu.

1922 11 29 - 2 ulonų pulko karininkas.

1923 10 1 5 baigė Aukštuosius karininkų kursus (III laid.), paskirtas į 1 eskadroną jaun. karininku.

1923 10 12 paleistas iš kariuomenės į atsargą tęsti aukštojo mokslo.

1936 12 31 išbrauktas iš kariuomenės sąrašų kaip atsisakęs Lietuvos pilietybės

1972 mirė Chelsea, Anglija.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis