Braziukaitis Karolis


Oro žvalgas. Aviacijos leitenantas.
1906 - 1936


1906 08 30 Pakrovų k, Stakliškių vls., Alytaus aps. gimė Braziukaitis Karolis.

1924 baigė Aukštadvario mokyklos 4 klases.

1924 10 05 įstojo į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigęs (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 9 pėst. pulko 7 kuopą jaun. karininku.

1928 01 25 perkeltas karo aviacijos viršininko žinion.

1930 02 15
baigęs Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos sk. (II laid.) perkeltas į 2 oro eskadrilę, paskirtas oro žvalgu kuopos viršininko teisėmis.

1931 03 01 perkeltas į aviacijos štabą, paskirtas maisto tiekėju.

1931 04 30 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1935 06 16 priimtas į tarnybą pasienio policijoje, paskirtas Ukmergės baro vachmistru.

1936 tragiškai žuvo.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis