Brazys (Brazauskas) Balys
Aviacijos majoras.
1904 - 1999


1904 04 06 Šventežerio k., Lazdijų vls. gimė Brazys (Brazauskas) Balys.

1927 09 08 baigęs Karo mokyklą (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviaciją Kaune.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laid.).

1930 11 23 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1934 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo aviacijos 2 eskadrilėje technikos karininku.

1940 07 12 paskirtas LLK III (bombonešių) grupės vadu.

1940 08 24 suteiktas LLK majoro laipsnis.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę perkeltas į RA 29 ŠTK atsk. aviaeskadrilę. Kilus Vokietijos-SSRS karui iš RA pasitraukė. Dirbo Kaune buhalteriu.

1944 mobilizuotas į RA, pasiųstas į Liepojos frontą. Karui pasibaigus demobilizuotas.

1950
suimtas, nuteistas 10 metų lagerio.

1955 grįžo į Kauną ir iki 1991 dirbo buhalteriu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę įsitraukė į LAKS veiklą.

1991 11 22 suteiktas dim. plk. leitenanto laipsnis.

1999 09 17 mirė Kaune.

Žmona - Marija Gebrauskaitė (1905—1996), sūnus - Romualdas (1929), duktė - Regina Ina Daujotienė (1935).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
Dariaus ir Girėno medaliu (1993).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis