SVETAINĖS KONKURSAII-asis straipsnių konkursas


2009 metų pabaigoje, minėdami 1-ąjį svetainės gimtadienį, paskelbėme straipsnių konkursą. Sulaukėme 5 darbų, kuriuos atsiuntė 4 autoriai. Darbus vertino svetainės nariai, Lietuvos aviacijos muziejaus kolektyvas: Remigijus Jankauskas, Gytis Ramoška, Eugenijus Raubickas, Gintautas Pangonis, Jonas Čepas, Saulius Štulas, bei Aviacinės Minties žurnalo "Aviacijos Pasaulis" redakcija. Apibendrinus rezultatus konkurso nugalėtoju paskelbtas Gintautas Kačergius, jam atiteko metinė "Aviacijos Pasaulio" prenumerata. Kitiems dalyviams išsiųstos atminimo dovanėlės. Net du konkurso straipsniai išspausdinti "Aviacijos Pasaulyje" - tai J.Pleitos ir K.Rimšelio darbai. Žemiau pateikiami konkursiniai darbai:


1. G.Kačergius - „Lituanikos“ katastrofos priežasčių analizė
2. G.Kačergius - „Lituanikos“ pašovimo versija
3. K.Rimšelis - Nuotraukos istorija
4. M.Mureika- Lietuvos Aviacija Nepriklausomybės karuose
5. J.Pleita - Paulius ir Sakalas


Darbų aptarimas ir vertinimai diskusijose


Konkursas - Suklijuok ANBO-IV !


2010 m. Gegužę Lech Kolodziejski iš Lenkijos, išleido puikų nemokamą kartoninį ANBO-IV modelį, masteliu 1:33. Minėdami, šį neeilinį įvykį Lietuvos modeliavimo padangėje, skelbėme konkursą "Suklijuok ANBO-IV". Nepaisant visų mūsų pastangų - konkurse neatsirado nei vieno dalyvio. Konkursas neįvyko.

Apie konkursą diskusijose


II-asis straipsnių konkursas


2010 m. paskelbėme II-ąjį straipsnių konkursą. Žemiau, rasite straipsnius kurie sudėti eilės tvarka pagal užimtą vietą.


1. N.Treinys - 1919m. laikinoji Lietuvos kariuomenės uniforma. Pirmoji Karo aviacijos uniforma.

2. Lietuvos karo aviacijos karininkai 1934 m. birželio 6-7 d. sukilime: tarp pilietinės savimonės ir kariškio statuso.

3. G.Kačergius - Klaidos “Lituanikos” bibliografijoje

4. A.Tamošiūnas - Lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas

5. M.Mureika - Lietuvos aviacija (1930-1940)
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis