Brazdžiūnas PovilasAviacijos leitenantas.
1897 - 1986


1897 09 18 Žiežmariškių k., Kupiškio vls. Povilo ir Paulinos Šleivytės Brazdžiūnų šeimoje gimė Brazdžiūnas Povilas.

Baigė Panevėžio realinę g-ją.

1919 05 24 savanoriu įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 13 baigęs Karo aviacijos mokyklą leitenanto laipsniu paskirtas į aviacijos dalį.

1920 04 16 paskirtas mokiniu į 1 oro eskadrilę.

1920 09 01 komandiruotas Kauno įgulos viršininko žinion.

1920 10 21 perkeltas į Gen. štabą žvalgybos skyriaus viršininko žinion.

1920 10 22 paskirtas Žvalgų dalinio karininku ypatingiems reikalams kuopos vado teisėmis.

1922 10 20
paleistas iš tarnybos kariuomenėje eiti aukštąjį mokslą.

1925 baigė Lietuvos universitetą.

1926—28 mokėsi Šveicarijoje, Ciūricho universiteto doktorantūroje.

1928-40 dirbo VDU Matematikos-gamtos f-te.

1937 11 23 suteiktas ats. leitenanto laipsnis.

1940-73 dirbo Vilniaus universiteto Fizikos f-te. Profesorius (1945), akademikas (1956).

1986 02 28 mirė Vilniuje.

Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1930).

Žmona — Elžbieta Hortenzija Elisonaitė (1892—1968), duktė — Gita Vitalija Bžuchalska (1931).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis