Bowen P. R.Bowen P. R. Anglijos kapitonas.
1919 10 28 - 1920 03 01 tarnavo Lietuvos kariuomenės Aviacijos dalyje.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis