Bieliūnas Jurgis


1897 - ?


1897 04 11 Kraštų k., Panemunėlio vls., Rokiškio aps. gimė Bieliūnas Jurgis. Baigė 4 g-jos klases ir buhalterijos kursus Maskvoje.

1919 06 20 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas eiliniu į Vilniaus batalioną, vėliau performuotą į 5 pėst. pulką.

1919 08 01 paskirtas vyr. raštininku.

1919 12 19 išlaikius egzaminus 1920 01 15 suteiktas karo valdininko laipsnis, paskirtas į Intendantūros skyrių.

1920 10 23 perkeltas į 1 savanorių pulką, vėliau performuotą į 2 ats. batalioną.

1921 04 29 perkeltas į 12 pėst. pulką.

1923 08 10 tarnavo aviacijoje 3 eskadrilės raštvedžiu.

1924 02 03 pačiam prašant paleistas į atsargą. Vėliau suteiktas ats. administracijos leitenanto laipsnis.

1930 Kauno m. policijos nuovados raštvedys.

1933-34 Klaipėdos "Maisto" bendrovės buhalteris.


Prasidėjus okupacijoms pasitraukė į Vakarus.

1950 atvyko į JAV.


Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" II tomas.
Papildyti svetainės administracijos

KITA
Jurgis Bieliūnas DP dokumentuoseJurgis Bieliūnas laive į JAV


• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis