Bielinkevičius Petras Bronius


Aviacijos leitenantas.
1916 - ?


1916 10 10 Bridžporte, JAV gimė Bielinkevičius Petras Bronius.

1920 atvyko į Lietuvą.

1931 baigė Jonavos vidurinę mokyklą,

1936 - Kauno aukštesniosios Technikos mokyklos Statybos skyrių, vėliau - VDU Technikos f-to Statybos skyriaus du semestrus. Tarnavo Susisiekimo ministerijos Kelių valdybos kelių statybos skyriuje.

1938 05 04 pašauktas į karinę tarnybą.

1939 09 18 baigęs Karo mokyklą (XIV asp. laid.) aviacijos specialybės ats. jaun. leitenanto laipsniu kaip mobilizuotas paliktas tikrojoje karo tarnyboje, paskirtas į Karo aviacijos komendantūrą.

1939 11 20
paleistas į atsargą.

1940 birželį NKVD suimtas apkaltinus špionažu. Kilus karui iš kalėjimo išlaisvintas.

1941 06 24
dirbo Kauno karo komendantūroje transporto skyriaus viršininko padėjėju.

1941 rugpjūčio mėn. iš tarnybos atleistas.

Apdovanotas:

Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu.Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" II tomas.

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis