Henrikas BezumavičiusAviacijos leitenantas.
1896 - 1964


1896 08 12 Klovainiuose, Panevėžio aps. gimė Henrikas Bezumavičius. Baigė Šiaulių g-jos 4 klases ir Kazanės vidurinės technikos mokyklos du kursus.

1919 06 01 savanoriu įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919 1216 ją baigęs karo inžinerijos puskarininkiu paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 01 18 pasiųstas į specialistų komandą.

1920 02 03 suteiktas vyr. puskarininkio laipsnis.

1920 04 07 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas eiti dirbtuvių vedėjo pareigas.

1920 09 01 paskirtas dirbtuvių ūkvedžiu aviacijos parke.

1920 12 01 perkeltas į Mokomąją oro eskadrilę.

1921 03 15
paskirtas lakūnų ir žvalgų teorijos kurso klausytoju.

1921 10 20 perkeltas į 2 oro eskadrilę.

1922 07 22 dėl ligos paleistas dimisiją. Ūkininkavo Sinkonių dvare, Biržų aps.

1936 buvo Tautininkų sąjungos Joniškėlio apylinkės pirmininkas.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į JAV, apsigyveno Jonkeryje.

1964 08 16 mirė palaidotas Jonkerio Šv. Juozapo kapinėse

Žmona — Marija, duktė — Ligija Bieliukienė.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis