Baškys Vladas



Lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1914 - 1985


1914 11 27 Mantartiškių k., Akmenės vls., Mažeikių aps. gimė Baškys Vladas. Baigė Šiaulių berniukų g-ją.

1936 baigė Šiaulių mokytojų seminariją.

1937 07 01 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1940 08 19 baigęs Karo mokyklą(XXI laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviaciją 3 eskadrilės lakūnu.

1940 10 12 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA29 ŠTK aviacijos eskadrilę.

1941 06 25
su grupe karininkų iš RA pabėgo. Vokiečių sulaikytas Kėdainiuose ir nuvežtas į stovyklą Ariogaloje, iš ten — į belaisvių stovyklą Stabiake.

1942 04 01 grįžo į Lietuvą.

1944
dirbo mokytoju Šiauliuose, nuo 1945 —Joniškyje.

1985 04 10 mirė Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Žmona — Marija Šarauskaitė (1916—1995), sūnūs — Linijus (1944) ir Egidijus (1946), duktė - Ramunė (1957).




Jaun. leitenantas Baškys Vladas Kauno aerodrome 1938 05 17


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas

Dėkojame nuotraukas atsiuntusiam jaun. ltn. V. Baškio anūkui Aidui Baškiui


• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis